znak Olešník
Olešník

Pamětihodnosti

  • Náves s množstvím zachovalých domů blatského typu
  • Bývalý schwarzenberský hospodářský dvůr z roku 1724, budovaný podle projektu A. E. Martinelliho.
  • Kaple Panny Marie z 18. století, čtvercová se zvoničkou, na návsi
  • Pomník obětem světových válek na návsi

Zajímavosti

Jihozápadně od obce se v prostoru Olešník - Mydlovary - Dívčice na místech někdejší povrchové těžby lignitu nachází bývalá chemická zpracovna uranových rud MAPE s rozsáhlými odkališti.

Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1409, kdy je v Popravčí knize pánů z Rožmberka zaznamenán případ krádeže koně zdejšímu sedlákovi. Až do zrušení poddanství patřil Olešník k panství Hluboká nad Vltavou, od roku 1850 podnes je samostatnou obcí. Obec Chlumec se svou osadou Nová Ves byly k Olešníku připojeny 14. června 1964.


Oficiální web obec Olešník:
www.olesnik.cz

PSČ Olešník: 373 50