znak Vrábče
Vrábče

Pamětihodnosti

  • Kaple sv. Václava, pseudogotická z let 1935 až 1936 (náleží k farnosti Boršov nad Vltavou)
  • Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 19. století

Historie

Četné archeologické nálezy dokládají osídlení v oblasti Vrábče už od střední doby kamenné až po dobu laténskou. První písemná zmínka o vsi Vrábče (villa Wrabczie) pochází z roku 1379. Název je odvozen od osobního jména Vrábek, znamená tedy „Vrábkova ves“. Vrábče v počátcích náležela k hradu Dívčí kámen, po jeho opuštění počátkem 16. století k panství Český Krumlov. Od roku 1850 je Vrábče samostatnou obcí vyjma mezidobí od poloviny roku 1985 do 23. listopadu 1990, kdy byla začleněna pod obec Boršov nad Vltavou. Je zde také naleziště vltavínů.


Oficiální web obec Vrábče:
www.vrabce.cz

PSČ Vrábče: 370 01