Lipí

Pamětihodnosti

  • Kaple Panny Marie Lurdské na návsi, pseudogotická, datovaná 1897

Historie

Území obce bylo obýváno již v době předhistorické, jak o tom svědčí pozůstatky osídlení z doby bronzové, halštatské a laténské, zjištěné asi kilometr jihovýchodně od Lipí; v lokalitě U Zajíčka se nachází nověji objevená halštatská mohyla (8. až 6. století př. n. l.)

První písemná zmínka o vsi (Lypye) pochází z roku 1389. Od roku 1850 podnes je Lipí samostatnou obcí.


Oficiální web obec Lipí:
www.lipi.cz

PSČ Lipí: 373 84