Svatý Jan nad Malší

obec 539 obyvatel k 1.1.2014 12,76 km2
znak Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší

Pamětihodnosti

  • Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, jednolodní barokní stavba s trojboce zakončeným presbytářem, hranolovou věží v západním průčelí a sakristií v ose kostela na východním konci.

Historie

Až do počátku 18. století se v místech nynější vsi Svatý Jan prostíralo jen pusté návrší, zvané Ločenická hora. Roku 1732 se zde údajně velešínskému faráři Riezenschopferovi zjevilo pět zářících hvězd, což dotyčný pokládal za znamení sv. Jana Nepomuckého a nechal na místě postavit kapli, věnovanou tomuto světci. Kaple byla vysvěcena roku 1735 a postupem času se stala oblíbeným poutním místem, kolem něhož se začali usazovat obyvatelé. Na přelomu 70. a 80. let byla kaple zvětšena v kostel a ambity, v letech 1787 až 1789 přibyla škola a fara. V polovině 19. století čítala ves kolem 70 domů a 500 obyvatel české národnosti. V roce 1895 se v okolí Svatého Jana konalo velké vojenské cvičení za účasti císaře Františka Josefa I. Název vsi se v průběhu doby různil: Svatojanské hory, Hory Svatojanské, Svatý Jan, do nynější podoby byl úředně stanoven roku 1924. V roce 1997 získala obec 1. místo ve 3. ročníku soutěže o titul Vesnice roku. .


Oficiální web obec Svatý Jan nad Malší:
www.svjan.cz

PSČ Svatý Jan nad Malší: 373 23