Pamětihodnosti

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie, na návsi. Jednolodní stavba s pravoúhle zakončeným presbytářem, obdélnou sakristií a věží po severní straně. Původně gotický z první polovina 14. století, později renesančně upravován ve druhé polovině 16. století a barokně přibližně roku 1744. Kostel obklopuje okrouhlá ohradní zeď se dvěma branami na jižní a východní straně a čtveřicí výklenkových kaplí.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354.


Oficiální web obec Modrá Hůrka:
www.modrahurka.cz

PSČ Modrá Hůrka: 375 01