znak Hrdějovice
Hrdějovice

Pamětihodnosti

 • Kaple Panny Marie na návsi, barokní z poloviny 18. století, upravena 1876
 • Poutní kaple na Těšíně s léčivou studánkou
 • Výklenková kaplička na křižovatce Hlubocké a Těšínské ulice
 • Orty, bývalý kaolinový důl severně od vsi
 • Opatovice, historická náves
 • Pomník obětem první světové války
 • Lidová architektura
 • Pomník letecké havárie 18. července 1924, dnes umístěný západně od vsi při železniční trati směr Plzeň poblíž Českého Vrbného, připomíná smrt vojenských pilotů npor. Františka Křečana a por. Jaroslava Vondráška.

Historie

Na území obce je doloženo pravěké osídlení z doby knovízské kultury. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1350, kdy budějovický farář prodával nedaleký dvůr „směrem k Hrdějovicím“ (versus Herdawicz). Název pochází zřejmě podle osoby Hrdibora či Hrděje. V roce 1378 jsou jak Hrdějovice (Hrdywiczi) tak Opatovice (Opatowiczi) jmenovány ve výčtu vesnic, které spolu s městečkem Lišovem král Karel IV. zastavil Janovi z Leuchtenberka. Až do zániku feudálního zřízení náležely Hrdějovice s Opatovicemi k hlubockému panství, jehož posledními držiteli byli od roku 1661 Schwarzenbergové.

Přes Hrdějovice vedla původní silnice z Českých Budějovic na Tábor, na které se někdy nacházely v kolejích kousky jantaru. V polovině 18. století byla silnice přeložena do míst dnešního Borku.

Po zrušení poddanství se Hrdějovice (tehdy zvané Hrdějice, německy Hartowitz) roku 1850 staly samostatnou obcí, jíž zůstávají podnes. Tato obec na počátku zahrnovala i vsi Opatovice a Nemanice. Opatovice pak bývaly na čas oddělené coby obec s vlastní samosprávou v letech 1907 – 1943 a 1945 – 1960. Nemanice byly postoupeny městu České Budějovice v roce 1954. V roce 1954 byla část Hrdějovického katastrálního území převedena na nově vzniklou obec Borek.

V roce 1950 bylo založeno JZD, 1968 zaveden vodovod a od roku 1983 zajíždí do Hrdějovic českobudějovická MHD. Od roku 2000 má obec vlastní znak.

Starostové
 • 2006-2014 Jana Lepičová
 • od 2014 Jiří Krupička

Rodáci

 • Matyáš Blažek (1844-1896), filolog, překladatel a spisovatel.

Oficiální web obec Hrdějovice:
www.hrdejovice-opatovice.cz

PSČ Hrdějovice: 373 61