znak Hosín
Hosín

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Hosíně.
  • K Hosínu neodmyslitelně patří od Českých Budějovic zdaleka viditelná silueta novorománského kostela svatého Petra a Pavla z let 1899 až 1900, jehož součástí je i původní románský kostelík ze 12. až 13. století se vzácnými gotickými nástěnnými malbami z doby kolem roku 1340.
  • Fara, barokní z 18. století
  • Kamenná boží muka z roku 1636 při silnici na Hlubokou, s erbem tehdejšího majitele panství Baltazara de Marradas
  • Na katastru obce se nachází bývalý kaolínový důl Orty.
  • Pomník obětem první světové války
  • Křížek na severovýchodě obce
  • Domy ve stylu selského baroka, např. č. p. 8, 42, 48

Historie

První písemná zmínka o názvu Hosín je z roku 1262 a týká se lesa. O vsi, přesněji o zdejším faráři Oldřichovi, pochází zmínka z roku 1330 (plebanus in Hossing). V roce 1599 byla začata dosud zachovalá hosínská matrika. O sto let později zde vzniklo Lovecké bratrstvo, nejstarší myslivecký spolek v Čechách. 19. října 1815 na Hosín zavítal ruský car Alexandr. Roku 1854 ves vyhořela.

Hosín po staletí náležel k původně královskému panství Hluboká, jehož posledními feudálními držiteli byli od roku 1661 Schwarzenbergové. Po zrušení poddanství je Hosín od roku 1850 až podnes samostatnou obcí. V roce 1954 byla část Hosínského katastrálního území převedena na nově vzniklou obec Borek. Od roku 1964 patří pod Hosín i Dobřejovice.

Starostové
  • 2006-2010 Josef Matouš
  • 2010-2014 Ing. Miluše Kubešová
  • od 2014 Jan Řičánek

Oficiální web obec Hosín:
www.hosin.cz

PSČ Hosín: 373 41