Pamětihodnosti

  • Statky blatského typu z 19. století
  • Kaplička z roku 1842
  • Bývalá tvrz, dnes opevněný statek Branovice

Historie

První písemná zmínka o vsi (Dobršice) pochází z roku 1437. Jak patrno, původní podoba názvu, odvozená od osobního jména Dobrcha, zněla Dobršice. Kvůli snazší výslovnosti došlo k postupné změně v Dobčice (17. stol.) a nakonec v Dobčice (18. stol.). V minulosti ke katastru obce náležela i osada Hněvkovice na pravém břehu Vltavy , která byla v období komunistického režimu připojena k problematicky zjistitelnému datu ke katastru bývalé obce Hněvkovic na levém břehu Vltavy.


Oficiální web obec Dobšice:
www.obecdobsice.cz

PSČ Dobšice: 375 01