znak Vizovice
Vizovice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Vizovicích.

K hlavním památkám ve městě patří zejména barokní zámek, klášter Milosrdných bratří s nemocnicí z 2. poloviny 18. století a barokní děkanský kostel sv. Vavřince z roku 1792. Na Dolním náměstí stojí Mariánský sloup z roku 1690 se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava, sv. Floriána a sv. Prokopa.

Zámek Vizovice

Podrobnější informace naleznete v článku Vizovice (zámek).

Zámek ve Vizovicích vznikl v polovině 18. století na místě bývalého cisterciáckého kláštera. Nechal jej postavit Heřman Hannibal z Blümengenu podle návrhů architekta Františka Antonína Grimma. Je to dvoupatrová budova se třemi křídly ve tvaru písmene U postavená v tehdy moderním francouzském barokním stylu. V druhé polovině 18. století byla dokončena zámecká zahrada - anglický a francouzský park se sochařskou výzdobou a se Zámeckým rybníkem. Z té doby pochází i vybavení zámku a rozsáhlá sbírka obrazů.

Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru, s množstvím porcelánu, rozsáhlou obrazovou sbírkou se vzácným souborem děl nizozemského malířství a řadou jiných hodnotných předmětů. Interiér kaple v levém křídle zámku je dílem mistra moravského sochařství Ondřeje Schweigla, jehož skulptury zdobí i celoročně přístupný zámecký park.

Historie

Osada Vizovice byla založena již v době pohanské, tedy ještě před rokem 864. První písemná známka o Vizovicích je z roku 1261 v Zakládací listině kláštera Smilheim (Smil ze Střílek). Vizovice byly v té době už osadou trhovou. Roku 1466 povýšil Jiří z Poděbrad Vizovice na městečko. Znak města pochází od erbu pánů z Kunštátu (2. polovina 15.století). Roku 1570 byly Vizovice císařem Maxmiliánem II. povýšeny na město, přičemž jim bylo přiděleno každoroční konání dvou jarmarků. V červnu roku 1848 se ve Vizovicích konaly první volby (účast pouze 94 z celkového počtu 542 voličů) - občané volili starostu a 4 radní.

Počátkem 80. let 19. století byly ve Vizovicích činěny první kroky k výstavbě místní dráhy, která by byla připojena na trať Vídeň - Krakov Severní dráhy císaře Ferdinanda, až v roce 1899 zahájen provoz na trati Otrokovice - Zlín - Vizovice (město Zlín mělo v té době svůj rozkvět teprve před sebou, neboť firma Baťa byla založena až v roce 1894).

Osobnosti

  • Josef Čižmář (1868-1965), lékárník, historik, folklorista a vlastivědný pracovník
  • Jan Graubner (* 1948), od 1992 arcibiskup olomoucký a metropolita moravský; farář ve Vizovicích v letech 1982-1990
  • Alois Hába (1893-1973), skladatel
  • Rudolf Jelínek (1892-1944), podnikatel
  • Bolek Polívka (* 1949), herec, mim, dramatik a scenárista
  • Antonín Vysloužil (1890-1945), katolický kněz a starosta Vizovic, zavražděn komunisty

Oficiální web město Vizovice:
www.mestovizovice.cz

PSČ Vizovice: 763 12