Hostišová

obec 498 obyvatel k 1.1.2014 2,65 km2
znak Hostišová
Hostišová

Pamětihodnosti

  • Barokní kříž
  • Kaple Navštívení Panny Marie
  • Památník rumunských vojáků
  • Památník partyzána Metoděje Ponížila
  • Památník Clay - Eva
  • Prajzovská hruška
  • Památný dub

Historie

Od založení obce po první světovou válku

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1397, přičemž podle archeologických nálezů bylo území obce osídleno již ve starší době kamenné. V roce 1446 se obec stala součástí majetku holešovského panství. Na přelomu 15. a 16. století však osada zřejmě zpustla, jelikož se v dalších zápisech objevuje až v roce 1574. V průběhu následujích dvouset až tříset let se obec orientovala výhradně na zemědělskou činnost, což bylo po dlouhou dobu klíčové pro obživu místních obyvatel. V roce 1756 byl v obci vybudován barokní kříž a dnes je v tomto kříži umístěný novobodý litinový korpus Krista. Najdeme zde i Kapli Navštívení Panny Marie, která stojí v centru obce na návsi a byla zbudována roku 1869 na místě původní zvonice. Až do první světové války docházelo ke zcelování místních polí a po skončení války se v této činnosti nadále pokračovalo.

Od roku 1934 až do konce druhé světové války

V roce 1934 byl do obce zaveden elektrický proud a pro místní se stalo klíčovým rozšiřování výroby u firmy Baťa v nedalekém Zlíně, kde tehdy pracovala většina obyvatel obce. Rychlý rozvoj města Zlína napomohl i prodeji zemědělských produktů místních obyvatel, se kterými odjížděli na trh právě do Baťova města.

Zajímavou informací je to, že v noci z 12. na 13. dubna 1944 seskočila na území Trnovce, který spadá pod katastr obce, paradesantní skupina Clay z příslušníků čs. zahraničního vojska ve Velké Británii ve složení Antonín Bartoš - velitel, Jiří Štokman - šifrant, Čestmír Šikola - radiotelegrafista, která měla rozhodující podíl na přípravách povstání na východní Moravě ke konci druhé světové války.

V dobách socialismu

Po druhé světové válce a nástupu socialismu v tehdejším Československu dochází k výrazné změně celkové politické orientace. Po roce 1948 dochází k postupné procesu socializace zemědělství v obci. Právě hostišovští zemědělci patřili mezi první v tomto procesu na celém tehdejším Gottwaldovsku. V roce 1950 zde bylo založeno JZD. V 50. letech byla v obci vybudována kanalizace, vodovod a nová bezprašná vozovka. V roce 1964 byl vybudován také nový kulturní dům. V 80. letech došlo k vybudování tenisových kurtů, hřiště a také koupaliště, které v dnešní době slouží spíše jako hasičská nádrž.

Po sametové revoluci

Po sametové revoluci v roce 1989 se obec Hostišová osamostatnila a 6.12.1990 začala její nová éra. Po volbách do místního zastupitelstva vznikla Hostišová jako samostatná obec a výkonným článkem se stal obecní úřad Hostišová.

V těsné blízkosti obce u lesa se nachází nově zbudovaná křížová cesta z roku 2009 a také Rozhledna Hostišová na Strážné, která byla budována v letech 2010 až 2012. V obci se nacházejí také dva památné stromy, které jsou chráněny státem. Jsou to Prajzovská hruška, jejíž stáří je odhadováno cca na 250 let a památný dub.

Původ názvu obce

Traduje se, že obec je pojmenována podle pána Hostiše, který za husitských válek uprchl ze svého hradu, který údajně stával na kopci Strážná. Hostiš majetek zanechal svým poddaným, kteří založili obec a pojmenovali ji po svém bývalém pánovi.


Oficiální web obec Hostišová:
www.hostisova.cz

PSČ Hostišová: 763 01