Březnice

město 1247 obyvatel k 1.1.2014 19,46 km2
znak Březnice
Březnice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Březnici.
 • Kostel sv. Františka Xaverského a sv. Ignáce z Loyoly na náměstí je raně barokní stavba jezuitského typu se dvěma věžemi v průčelí z let 1642-1650 od C. Luraga. Uvnitř je cenné barokní zařízení ze 17. století a deskový obraz Madony na bočním oltáři z konce 15. století.
 • K němu přiléhá bývalá jezuitská kolej, prostá patrová budova z roku 1640 od C. Luraga, se čtyřmi křídly kolem obdélného dvora.
 • Hřbitovní kostel svatého Rocha z let 1643-1649, rovněž od C. Luraga.
 • Synagoga a židovské ghetto Lokšany, založeno roku 1570 Ferdinandem z Lokšan, synagoga z roku 1874 na místě barokní budova z roku 1725.
 • Židovský hřbitov z roku 1725, na sever od města.
 • Panská sýpka
 • Silniční most se sochami přes řeku Vlčavu
 • Zámek Březnice - původně gotická tvrz ze 13. století, v 16. století přestavěna na renesanční zámek. Zámek je dnes obklopen renesanční zahradou a rozsáhlým opevněním z počátku 16. století.
 • Pivovar (

Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1224. Ve 14. století bylo známo těžbou stříbrných rud. Městečkem je od roku 1327, roku 1575 byla povýšena na město, titul město byl navrácen roku 1975.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Plzeň, politický i soudní okres Březnice
 • 1855 země česká, kraj Písek, soudní okres Březnice
 • 1868 země česká, politický okres Blatná, soudní okres Březnice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Klatovy, politický okres Blatná, soudní okres Březnice
 • 1942 země česká, Oberlandrat Plzeň, politický okres Strakonice, soudní okres Březnice
 • 1945 země česká, správní okres Blatná, soudní okres Březnice
 • 1949 Plzeňský kraj, okres Blatná
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Příbram

Rok 1932

Ve městě Březnice (2396 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl: poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, okresní soud, berní úřad, četnická stanice, 2 katol. kostely, synagoga, sbor dobrovolných hasičů, obchodní grémium, společenstvo krejčí, kožišníků atd., výroba cementového zboží, cihelna, hospodářské družstvo skladištní, akc. spol. pro hlubokou impregnaci dřeva sublimátem, velkoobchod s koloniálním zbožím Popper, lihovar, 2 lomy, parní mlékárna, mlýn, 3 pily, Pálffyho zámecký pivovar, stavitel, První československá továrna na tuby, Pálffyho ředitelství velkostatku, továrna na zámečnické zboží

Služby (výběr): 2 lékaři, zvěrolékař, 2 advokáti, notář, 5 autodopravců, nákladní autodoprava, biograf Sokol, 4 cukráři, drogerie, hodinář, 10 hostinců, 4 hotely (Zelena, Musil, Srp, Karlův Týn), kapelník, kloboučník, 2 knihaři, 2 knihkupectví, městská lékárna, pozlacovač, preparátor, Nádražní restaurace, řezbář, Městská spořitelna v Březnici, Okresní lidová záložna v Březnici, Okresní záložna hospodářská v Březnici, Živnostenská záložna v Březnici, zahradnictví, zubní ateliér, 2 železářství

V obci Martinice (111 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Březnice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lesní družstvo, hostinec, mlýn, 2 rolníci, trafika

Starostové

 • 2010 - 2014 Jiří Štěrba
 • od 2014 Ing. Petr Procházka

Osobnosti

 • Jaroslav Mácha (1873–1963), český lékař ftizeolog, dirigent a hudební skladatel

Oficiální web město Březnice:
www.breznice.cz

PSČ Březnice: 262 72 až 262 94