Ratiboř

obec 1821 obyvatel k 1.1.2014 18,75 km2
znak Ratiboř

Pamětihodnosti

  • Pomník padlým partyzánům, v lesích
  • Pomník Jana Maniše v Kobelném
  • Přírodní památka Křížový
  • Přírodní památka Zbrankova stráň

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1306.

Rodáci

  • Ladislav Baletka – historik a archivář
  • Jan Maniš - obecní evangelický kazatel, postavil se na podporu Tolerančního patentu, na obranu svobody vyznání se vydal do Vídně ale vrátil se s nepořízenou, žil v utajení, v roce 1779 se vydal do Těšína za císařem, který byl na kongresu, znovu musel uprchnout, zanedlouho byl dopaden a i po zapření svého příjmení v něm byl poznán Jan Maniš, byl odvezen do Brna, byl vězněn a vyslýchán, otevřeně se k evangelickému vyznání přihlásil, byl odsouzen k 3-měsíční práci v okovech a jednou týdně se musel ukazovat na tržišti pod pranýřem s česko-německým nápisem „Přestupník ustanovení zemských“, po uplynutí trestu byl spolu s rodinou vyhoštěn do Sedmihradska , děti mu byly následně odebrány a předány na katolické převychování, majetek zkonfiskován a dán katolickému hospodáři. Z Uher se však nevrátil, jedinou útěchou mu v nebi byl rok 1781, kdy byl vydán Toleranční patent. I když byl Maniš tvrdý zastánce reformace, celé jeho snažení sice po dobu jeho života nebylo vyslyšeno, ale i po smrti se mu dostalo náležité odměny již zmíněným rokem 1781 a poté výstavbou Manišova pomníku v části obce Kobelné, který byl umístěn tam, kde dřív stával Manišův statek.

Oficiální web obec Ratiboř:
www.ratibor.cz

PSČ Ratiboř: 756 21