Hošťálková

obec 2200 obyvatel k 1.1.2014 26,87 km2
znak Hošťálková
Hošťálková

Historie

Když nahlédneme do historie obce, zjistíme, že Hošťálková byla pravděpodobně založena ve 14. století avšak první písemná zpráva o ní je až z roku 1505. Byla také zpočátku součástí Vsetínského panství až do roku 1678, kdy kvůli velké zadluženosti Vsetínského panství byla předána věřitelům a stala se samostatným panstvím.

Od 16. století v důsledku růstu obyvatelstva docházelo ke snaze o rozšíření orné půdy na úkor lesů, které patřily vrchnosti. Tento proces je označován jako pasekářská kolonizace a trval až do 18. století. Důsledkem tohoto procesu bylo rozptýlené pasekářské osídlení, které je pro Hošťálkovou typické.

Mimo pasekářskou kolonizaci docházelo také k valašské kolonizaci, jejíž podstatou bylo využívání lesů k chovu koz a ovcí. S touto kolonizací vzniklo také označení „Valach“, kterým však bylo původně označováno obyvatelstvo starající se o tento dobytek. Pro panské úředníky byl Valach to samé co rebel (nespokojenec, vzbouřenec…)


Oficiální web obec Hošťálková:
www.hostalkova.cz

PSČ Hošťálková: 756 22