Ostrožská Nová Ves

obec 3391 obyvatel k 1.1.2014 26,05 km2
znak Ostrožská Nová Ves
Ostrožská Nová Ves

Pamětihodnosti

 • pozdně barokní kostel sv. Václava z roku 1770
 • pomník obětem 2. světové války s bustou T. G. Masaryka od Vincence Makovského
 • archeologické naleziště Ostrožská Nová Ves – Padělky (naleziště kamenných nástrojů, klů a kostí z doby paleolitu a eneolitu) - expozice Moravského zemského muzea v Brně
 • replika zvonice, stará byla zničena při dopravní nehodě, roku 2008 se ji však podařilo vystavit znovu
 • zvonice v Chylicích

Historie

Dnešní obec vznikla 1. srpna 1949 sloučením dvou obcí, Ostrožské Nové Vsi a Chylic, které zůstávají částí obce. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1315. (Podle oficiálních webových stránek obce pochází první zmínka z roku 1258 – jako Dlouhá Ves.) Do roku 1466 zněl název obce Nová Ves u Ostrohu, od roku 1924 nese úřední název Ostrožská Nová Ves.

Významní rodáci

 • František Skalík (22. ledna 1867, Ostrožská Nová Ves – 10. prosince 1904, tamtéž) básník, překladatel, kněz, spoluzakladatel Katolické moderny
 • František Botek (6. května 1864, Ostrožská Nová Ves - 23. července 1918, Vídeň) - kněz, dlouholetý sekretář olomouckého arcibiskupa, zakladatel lázní poblíž obce
 • Alžběta Bartysová - vynalezla techniku malování novoveských kraslic a předvedla ji na Národopisné výstavě v Praze roku 1895
 • Jan Húsek (1884–1973), etnograf a dialektolog
 • Petr Hruška (1971), olympionik, finalista OH v Barceloně 1992 a účastník OH v Atlantě 1996 na deblkajaku
 • Luděk Galuška (1960), český archeolog, byzantolog a publicista
 • Zdeněk Botek (1951), dlouholetý ředitel Gymnázia Uherské Hradiště a bývalý předseda České asociace stolního tenisu

Oficiální web obec Ostrožská Nová Ves:
www.onves.cz

PSČ Ostrožská Nová Ves: 687 22