znak Babice
Babice

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Cyrila a Metoděje

Historie

Obec Babice leží v severní části Dolnomoravského úvalu, v údolní nivě řeky Moravy, která ji ohraničuje z východní strany. Západní hranici tvoří začínající pásmo Chřibů. Babice leží na katastru 660 ha, v nadmořské výšce 181 – 185 m n. m., asi 8 km od královského města Uherské Hradiště. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup Robert daroval velehradskému cisterciáckému klášteru obilné a vinné desátky. K velehradskému klášteru patřila až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. Při parcelaci vrchnostenských dvorů byl v roce 1786 rozdělen i babický dvůr a zřízena osada Cerony, která měla až do roku 1938 zvláštní číslování domů. První stopy osídlení však pochází již z mladší doby kamenné. Z roku 1798 pochází pečeť obce – v pečetním poli lemovaném vavřínovým věncem je vlevo vinařský nůž a vpravo hrozen.


Oficiální web obec Babice:
www.babice.eu

PSČ Babice: 687 03