znak Zdounky
Zdounky

Pamětihodnosti

  • Kostel Nejsvětější Trojice
  • Zámek Zdounky

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1298 jméně Alberta ze Zdounek, moravského komorníka, správce rozsáhlých lesů ve Chřibech. Již roku 1358 byly Zdounky povýšeny na městečko,které vykonávalo také soudní právo. V polovině 14. století koupil Zdounky Vok I. z Holštejna a po něm je zdědil jeho syn Pavel. Z roku 1406 pochází první zmínka o místní tvrzi, která však byla již roku 1523 v rozvalinách. Její základy byly nalezeny roku 1934 u jižní zdi kostela. Rod pánů z Holštejna držel Zdounky i dále, něhem husitských válek to byl Štěpán ze Zdounek a Cimburku, kterým byl přívržencem krále Zikmunda. Proto byla tvrz i městečko pobořena husity. Roku 1519 získal panství Hynek z Kunčič, který jej roku 1523 prodal Václavovi ze Žerotína. Koncem 16. století získali Zdounky dědictvím Zoubkové ze Zdětína. Horlivá katolička Eliška Kateřina Zoubková ze Zdětína odkázala roku 1635 zdounecké panství jezuitskému řádu k založení koleje. Po zrušení řádu připadlo panství studijnímu fondu, který jej nejprve pronajala a později prodal Antonínu Valentinovi z Weinbergu.

Významní rodáci

  • Zdeněk Máčel (1921-2002) - český malíř, grafik a sochař.

Oficiální web obec Zdounky:
www.zdounky.cz

PSČ Zdounky: 768 02