znak Rusava
Rusava

Pamětihodnosti

  • v okolí několik hradních zřícenin
  • Kostel Povýšení svatého Kříže - 1777-1779
  • Kašparova vila 1933-34
  • Lidová architektura-staré chalupy převážně z 18. století
  • Koupaliště s největším solárním systémem pro ohřev bazénové vody v České republice
  • (dříve za nynější školou dřevěná E. modlitebna z roku 1782)
  • Evangelický kostel 1865-20. 5. 1883 svěcení kostela) kostel se stavěl velmi dlouho a má zajímavou historii.

Muzea

  • Muzeum Rusava - Památník obce

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1667. Údolí horního toku Rusavy bylo sporadicky osídleno již v předchozích staletích (na území dnešní Rusavy se např. nacházela středověká ves Jestřebí, od pol. 15. stol. opuštěná), skutečná vesnice zde však vznikla teprve poté, co se sem z nařízení zemského hejtmana Jana z Rottalu nuceně přestěhovali Valaši po jednom z nezdařených povstání.

Za druhé světové války obec proslula podporou partyzánského hnutí a stala se proto častým cílem odvetných akcí nacistů. Směrem na Vlčkovou je památník Slávka Londy, 18. letého partyzána, který položil život nedaleko u Pardusu.

Významným člověkem, který na Rusavě v 19. století působil byl Daniel Sloboda. Tento evangelický kněz, buditel, botanik a dobrý člověk se zasloužil o zblížení katolické a evangelické církve v tomto okresu. Často za ním jezdili jeho přátelé např: Hanuš Schweiger, Samuel Jurkovič, Světozar Hurban Vajanský a další. Schovával zde své přátele ze Slovenska po povstání z roku 1849. Postavil zde evangelickou školu, kostel a faru.


Oficiální web obec Rusava:
www.rusava.cz

PSČ Rusava: 768 41