Zubrnice

Pamětihodnosti

Skanzen

V obci se nachází skanzen lidové architektury. Ve středu obce u kostela se zachovalo několik historických roubených stavení, které tvoří jádro tohoto skanzenu. Na náves byla ze Střížovic převezena i barokní roubená studna z roku 1695. Přeneseny z jiného místa jsou i objekty mlýna a roubeného špýcharu.

Další pamětihodnosti

  • Kostel sv. Maří Magdalény. Kostel z r. 1723 stojí na návrší v obci. Věž i sanktusník kostela jsou bez zvonu, v lucerně věže dva litinové hodinové cymbály. V minulosti se tu nacházel zvon z r. 1601 od Matouše Voříška, zvon z r. 1739 a dva malé zvony v sanktusníku.
  • Kaple Nejsvětější Trojice. Kaple stojí za obcí při silnici do Lovečkovic. Byla sem přemístěna r. 1992 ze zaniklých Žichlic (okres Teplice). Věžička bez zvonu.

Oficiální web obec Zubrnice:
www.obeczubrnice.cz

PSČ Zubrnice: 403 23 až 403 24