Tašov

Pamětihodnosti

  • Kaple svaté Maří Magdalény z 19. století, u silnici směrem na Rýdeč. Nástavec kaple bez zvonu, jsou na něm zavěšeny dva ampliony.Zrekonstruována v roce 1996. Další kaplička z 19. století byla v padesátých letech 20.století přestavěna na hasičskou zbrojnici.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1188. Osídlení na území dnešní obce je skutečně starobylé a datuje se již od pravěku. Ve středověku byla obec ve vlastnictví řádu johanitů. V roce 1382 patřil Tašov Střekovu a později byl součástí obce Svádov. Velké změny nastaly v roce 1568, kdy Bedřich ze Salhausenu s okolními vesnicemi vytvořil samostatný statek. V horní části obce, v místech dnešního čp. 1 byla vybudována celkem honosná tvrz, která byla o několik let později dokonce přestavěna na zámek. Velké změny nastaly po roce 1620, kdy bylo Oldřichu Vchynskému z Vchynic celé panství zkonfiskováno. Majitelem panství se pak stává Oldřichův bratr Vilém, který byl v roce 1634 zavražděn v Chebu spolu s Albrechtem z Valdštejna. Ze zámku se nám toho do dnešních dnů moc nedochovalo. Zbylo v podstatě jen přízemí stavby a sklepy s původním klenutím. Nyní rekreační objekt. Jméno obce je odvozeno od mužského osobního jména Tas (domácká podoba k Protasius) - Tasův dvůr. Vlivem němčiny se pak název obce změnil z Tasova na Tašov. Jedná se o obec s původním slovanským osídlením. Skály u Tašova jsou oblíbeným místem horolezců.


Oficiální web obec Tašov:
www.obectasov.cz

PSČ Tašov: 400 02