Řehlovice

Pamětihodnosti

Na území Řehlovic se nachází celkem 15 kulturních památek, z nichž 6 je ve Stadicích, 3 v Brozánkách, 2 ve vlastních Řehlovicích, 1 v Moravanech, 1 v Radejčíně, 1 v Habří a 1 v Dubicích.

Řehlovice

  • Kostel Nejsvětější Trojice – Doložený r. 1352 stojí na náměstí v obci. Na západní průčelní věži visí větší zvon od mistra Tomáše z Litoměřic z r. 1535 a menší zvon od Františka Herolda z r. 1856. Oba zvony jsou zavěšeny v patře nad hodinami, jejichž strojem jsou pravidelně každou hodinu (velký) či čtvrthodinu (malý) rozeznívány, ač oba zvony mají též svá původní srdce. Jsou zavěšeny na dřevěné konstrukci, na níž je černou barvou napsáno datum 1926. Lucerna věže je prázdná. Kostel je chráněn jako kulturní památka. U kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého, která je rovněž kulturní památkou.

Stadice

Ostatní části obce

  • Kostel sv. Barbory v Dubicích – Kostel z r. 1579 stojí na okraji obce nad labským údolím. Ve východní průčelní věži se nachází bohatě zdobený zvon z r. 1595 od Brikcího z Cimperka. Kostel je kulturní památkou.
  • Zvonička v Moravanech – Zvonička tvořená rozvětveným kůlem stojí na návsi v obci. Zvon v ní je litinový, s nápisem na věnci.
  • Kříž v Moravanech – Litinový kříž, chráněný jako kulturní památka.
  • Kaple Nejsvětější Trojice v Habří – Kaple z r. 1738 stojí na návsi při průjezdní silnici. Ve věžičce se nachází litinový zvon na dřevěné hlavě, nezdobený, natřený šedou barvou. Kaple je kulturní památkou.
  • Sýpka v Radejčíně – Nachází se při domě čp. 1 a je kulturní památkou.
  • Koňská hasičská stříkačka

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1328.


Oficiální web obec Řehlovice:
www.rehlovice.cz

PSČ Řehlovice: 400 02 a 403 13