znak Světec
Světec

Pamětihodnosti

  • Zámek Světec
  • Kostel svatého Jakuba Většího. Kostel, založený už na počátku 13. století, stojí na návsi v obci. V průčelní jižní věži se nachází zvon z r. 1549 od zvonaře Stanislava. V severní průčelní věži se nacházejí dvě opuštěné dřevěné hlavy menších zvonů. Jeden z nich vyrobil v r. 1489 Hanuš Konvář a pravděpodobně jde o zvon, zavěšený nyní v klášterním kostele v Oseku. Dále se zde nacházel zvon od Jana Baltazara Crommela a zvon z r. 1507 od Tomáše z Prahy.
  • Kaple Lyskovice.
  • Výklenková kaplička.
  • Socha svatého Jana Nepomuckého.
  • Sloup se sousoším Piety.
  • Fara.
  • Kaple v Úpoři. Kaple stojí v obci nad průjezdní silnicí. Je značně zchátralá, s propadlou střechou. Průčelní věžička bez zvonu.
  • Kaple ve Štrbicích. V obci pod průjezdní silnicí stojí zchátralá kaple. Průčelní věžička bez zvonu.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1209.

Mezi lety 1901 a 1903 ve Světci krátce existoval malý redemptoristický konvent.


Oficiální web obec Světec:
www.obec-svetec.cz

PSČ Světec: 417 53