znak Smolnice
Smolnice

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Bartoloměje
  • Kaplička na návsi
  • Fara čp. 1
  • Wiehlův statek, selská usedlost, dům čp. 4
  • Venkovská usedlost čp. 54
  • Wiehlova vila čp. 113
  • Lípa u fary ve Smolnici – památný strom, roste v jižní části obce v zahradě u fary čp. 1
  • Lípa zelená u kostela sv. Bartoloměje – památný strom, stojí u kostela svatého Bartoloměje
  • Lípa nad travnatou cestou – památný strom, roste na levé straně silnice od Toužetína ke Smolnici v lokalitě s místním názvem „Nad travnatou cestou“

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1337.

Smolnice leží přibližně 6 km jihovýchodně od Loun Je památná tím, že v květnu roku 1420 se zde sešel lid z Lounska, Žatecka, Rakovnicka a Slánska v místě, které se dosud nazývá Táborcem, aby se postavil do boje za husitské ideály. Vesnici a celému okolí dominuje kostelík s románskou věží, stavěný původně jako pevnost. Spolu s farou, postavenou v druhé polovině 17. století, a starou lípou u vjezdu do fary tvoří působivý harmonický celek.


Oficiální web obec Smolnice:
www.smolnice.cz

PSČ Smolnice: 439 14