Podbořanský Rohozec

obec 124 obyvatel k 1.1.2014 5,62 km2
znak Podbořanský Rohozec
Podbořanský Rohozec

Pamětihodnosti

  • Tvrz Budiš, archeologické naleziště
  • Kostel svaté Notburgy – nachází se ve středu obce
  • Hrad Křečov, opuštěn již v 16. století, dnes pouze zbytky zdí a sklep. Stojí 1 km jihovýchodně od obce.
  • Dub v Podbořanském Rohozci – památný strom, roste jihozápadně od obce v lokalitě „U dubu“
  • Dub u Nové Vsi – památný strom, stojí na levé straně hráze Velkého rybníka u Nové Vsi
  • Židovský hřbitov v Podbořanském Rohozci

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1424.

Podle záměru zmenšení vojenského újezdu Hradiště by od ledna 2015 měla být k obci Podhořanský Rohozec připojena osada Bukovina.

Rodáci

  • Eduard Glaser – rakouský orientalista a cestovatel

Oficiální web obec Podbořanský Rohozec:
www.prohozec.snadno.eu

PSČ Podbořanský Rohozec: 441 01