Opočno

město 134 obyvatel k 1.1.2014 14,01 km2
znak Opočno
Opočno

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Opočně.

Opočenskou dominantou je renesanční zámek. Hlavní zámecká budova má tři podlaží arkádových lodžií otevřených do obdélníkového nádvoří. Budovu obklopuje anglický park, k němuž přiléhá zámecká obora, kde se chová dančí a mufloní zvěř. Zámek má bohatě vybavené historické interiéry, rozsáhlou sbírku obrazů, knihovnu, kolekci evropských i asijských zbraní, trofejí i etnografických předmětů z Afriky a Ameriky shromážděných Josefem II. Colloredo-Mansfeldem (1866–1957).

Mariánský kostelík je pseudorenesanční zařízení s hodnotnou výtvarnou výzdobou vnitřních omítek a oken. Byl postaven v roce 1810 a to za účelem zřízení hrobky pro rodinu Colloredo-Mansfeld. Kostelík se nyní využívá k pořádání kulturních akcí, zejména koncertů klasické hudby, prostor slouží také ke svatebním obřadům a k uvítání významných osobností ve městě.

Kapucínský kostel Narození Páně na Kupkově náměstí je jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem a čtvercovými sakristiemi. Trojúhelníkové průčelí kostela má střídmou výzdobu.

Bývalý zámecký pivovar - Rozlehlý dvoukřídlý objekt, uzavírá spolu s přilehlým objektem čp. 2 severní stranu vnějšího zámeckého nádvoří.

Památné stromy

  • Dub u kostela Panny Marie v Opočně
  • Červenolistý dub u kostela Panny Marie
  • Dub v urnovém háji
  • Lípa před kapucínským klášterem
  • Lípa Svobody
  • Lípa u hřbitova

Zajímavosti

Každý rok první srpnový víkend se v Opočně koná pouť zvaná porcinkule, původně františkánská, respektive kapucínská výroční pouť. (Název porcinkule je odvozen od místa zvaného Porziuncule nedaleko italského Assisi, kde se nachází kaple Panny Marie Andělské, spojená se zakladatelem františkánské řehole Františkem z Assisi. Řád kapucínů přišel do Opočna v roce 1677. Ve východních Čechách se porcinkule slaví také v Hostinném. V Opočně je také velice aktivní Kruh přátel hudby Opočenská beseda, který od roku 1992 pravidelně pořádá koncerty klasické hudby v prostorách zámecké obrazárny nebo Mariánského kostelíka. V prostorách Mariánského kostelíku se každý srpen koná i festival Mladé varhany.

Historie

Místo bylo osídleno již na konci doby bronzové, avšak první písemná zmínka o Opočně (jméno je odvozeno od slova opuka, která se v místě těžila) pochází z roku 1068 z Kosmově Kronice české (oppidum Opocen).

Prvními doloženými majiteli Opočna byli páni z Dobrušky, později psaní též z Opočna, kteří místo získali kolem roku 1350 a na srázu nad Zlatým potokem vybudovali opevněný gotický hrad.

V roce 1495 přešel hrad do majetku rodu Trčků z Lípy. Ti v druhé polovině 16. století přestavěli chátrající gotický hrad na renesanční zámek. Posledním pánem z rodu Trčků na Opočně byl Jan Rudolf hrabě Trčka z Lípy (do r. 1634). (Jeho syn Adam Erdman byl 25. února 1634 zavražděn v Chebu spolu se švagrem Albrechtem z Valdštejna.)

Trčkovské statky byly zkonfiskovány císařem Ferdinandem II. a téhož roku dostali Opočen v zástavu Jeroným a Rudolf hrabata Colloredové z Waldsee, od roku 1636 pak v léno. Rod Colloredů, později Colloredo-Mansfeldů, držel Opočno až do konfiskace roku 1942.


Oficiální web město Opočno:
www.opocno.cz

PSČ Opočno: 010 92 až 517 73