znak Líšťany
Líšťany

Pamětihodnosti

  • Barokní hospodářský dvůr čp. 1 s kaplí zřejmě z počátku 18. století. Uvnitř kaple sv. Jana a Pavla - restaurována r. 2012
  • Kříž z 18. století s reliéfem Bolestné Panny Marie v nice.
  • Výklenková kaplička u cesty na Zeměchy z 18. století.
  • Výklenková kaplička uprostřed polí v severozápadním okraji katastrálního území, snad z počátku 19. století.
  • Pomník věnovaný památce padlých legionářů z roku 1922.

Historie

Název obce vysvětluje Antonín Profous podle lísek. Ve 14. století se objevuje ve tvaru Léščany, tj. vesnice obklopená lískovými keři. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1346. Tehdy vystupuje na listině týkající se Pochvalova šlechtic Jindřich Slejda z Líšťan. Jeho existence je doložena až do roku 1362. Ve 2. polovině 14. století získal vesnici Albrecht z Kolovrat, který její velkou část daroval klášteru augustiniánů v Ročově. V roce 1523 získali ročovské panství včetně ročovské části Líšťan Lobkovicové. Další díl vesnice patřil do panství Cítoliby. Berní rula z roku 1654 uvádí, že 34 usedlostí v Líšťanech patřilo k Ročovu, 11 k Cítolibům a jedna k Postoloprtům.

Vesnice byla třicetiletou válkou zničena. 27 statků bylo pustých, z toho všechny patřící ročovskému klášteru. Další pramen, soupis poddaných podle víry z roku 1651, uvádí ve vsi 37 žijících obyvatel. V 18. století obnovili augustiniáni ve vsi hospodářský dvůr a zřídili v něm kapli svatých Jana a Pavla.

Přesné údaje týkající se počtu obyvatel jsou k dispozici pro 1. polovinu 19. století. Roku 1828 žilo v Líšťanech v 84 domech 451 obyvatel, roku 1846 pak 551 obyvatel včetně jedné židovské rodiny. .

V roce 1870 byla v obci postavena školní budova, do té doby navštěvovaly děti školu v Cítolibech. V témže roce byl založen první spolek s názvem Horymír. Jeho záměrem bylo vypátrat na líšťanském katastru uhelnou sloj. Spolek hasičů vznikl roku 1880, Sokol v roce 1913. Elektrifikace vesnice byla zahájena roku 1924, o šest let později byla elektřina zavedena do všech domácností. Události v obci za I. republiky zachytil podrobně místní rolník Erazim Mecker. V parlamentních volbách za I. republiky vítězili v Líšťanech střídavě sociální demokraté, komunisté a agrárníci.

Po únoru 1948 bylo v rámci akce K násilím vystěhováno 5 sedláků, zbývající vstoupili do JZD. Líšťany postupně ztrácely zemědělský charakter, velká část obyvatel dojížděla za prací do Loun. Roku 1974 byla otevřena novostavba kulturního domu. Při reformě státní správy roku 1980 byly Líšťany administrativně přičleněny k Lounům, samostatný obecní úřad vznikl v roce 1992.

Rodáci

  • Zdeněk Kovanda (1922-1999), cyklistický reprezentant, mistr republiky v roce 1942, později reprezentační trenér.
  • Josef Šedivý (1925-2008), přírodovědec, 1952-1994 vědecký pracovník Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Zabýval se problematikou ochrany rostlin, odborník na blanokřídlý hmyz. Pedagogicky činný. Autor a spoluautor 19 odborných publikací a přibližně 90 studií.

Oficiální web obec Líšťany:
www.obec-listany.cz

PSČ Líšťany: 440 01