Lenešice

obec 1439 obyvatel k 1.1.2014 13,71 km2
znak Lenešice
Lenešice

Pamětihodnosti

  • Cukrovar s třetím nejvyšším oktagonálním komínem v ČR (výška 73 metrů) z roku 1880. Komín byl zdemolován 16.5.2013.
  • Kostel svatého Šimona a Judy. Dne 3. července 2008 se věž kostela zřítila .
  • Sloup se sochou svatého Václava
  • Zámek Lenešice
  • Místo úkrytu Václava Kůrky
  • Fara – dům čp. 35
  • Sýpka
  • Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého
  • Jilm u Lenešické tůňky – památný strom, nachází se v břehovém porostu poblíž Lenešické tůně

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Roku 1324 jsou již Lenešice uváděny jako majetek postoloprtského kláštera. Lenešice však průběhem staletí vícekrát změnily majitele. Až do příchodu industriální éry byla obec v podstatě bezvýznamnou, byl v ní postaven pouze kostel sv. Šimona a Judy. V roce 2008 se zřítila jeho původní románská věž, takže z historického pohledu zbyla již jen loď, jejíž podoba vznikla až v letech 1800-1802, kdy byl kostel přestavěn. O postavení repliky zřícené věže se snaží místní spolek. Na prostranství před kostelem u silnice stojí socha sv. Václava z r. 1849. Na západní části návsi je situován barokní hospodářský dvůr se zámkem, který roku 1599 postavil Jiří Černín z Chuděnic. Nedaleko rybníka u silnice je mohutná dvoupatrová budova barokní sýpky. Naproti sýpce stojí výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého z 18.století.

Rozvoj obce přišel až v letech 1861-3, kdy byla vystavěna silnice z Lenešic do Postoloprt. Výstavba železnice byla dokončena v roce 1872, přičemž nádražní budova byla vystavěna roku 1899. S novým dopravním napojením přišla do obce industriální éra, která z ní učinila důležité regionální průmyslové středisko. Postupně tu vznikla továrna na cikorku, rolnický akciový pivovar, koželužna, výrobna cementového zboží a tiskárna na plech. Největší rozvoj a bohatství obci však přinesl v roce na počátku 80. let 19. století vystavěný cukrovar. Od roku 1880 se tak Lenešičtí pyšnili jedním z nejvyšších oktogonálních komínů v Rakousku-Uhersku. Zdaleka viditelná dominanta cukrovaru byla dlouhá léta regionálním symbolem fortelu předchozích generací.

V roce 2013 vedení obce rozhodlo o demolici této technické památky. Obec se tak odstřihla od své průmyslové minulosti a přišla svůj nadstandartní turistický potenciál. Mnohokrát přestavovaný barokní zámek se statkem jsou totiž veřejnosti nepřístupné a případným návštěvníkům lze nabídnout jen přírodní zajímavosti (velký Lenešický rybník, meandry Ohře).

Na místě rozbořeného cukrovaru budou stát obyčejné rodinné domky. Demolice technické památky byla zásahem do panoramatu obce.


Oficiální web obec Lenešice:
www.ou-lenesice.cz

PSČ Lenešice: 439 23