Holedeč

obec 587 obyvatel k 1.1.2014 18,55 km2
znak Holedeč
Holedeč

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Bartoloměje
  • Venkovská usedlost čp. 8
  • Tisovec v Holedči – nachází se v parku

Okolí

Obcí protéká říčka Blšanka. Východně od obce se nachází vodárna, vybudovaná v letech 1930-1931, se zachovalým původním vybavením. Podzemní voda je čerpána z několika vrtů v pískovcovém podloží svrchní křídy. Čerpací stanice Holedeč zásobuje velkou část města Žatec pitnou vodou. Pěší turisté a cyklisté mohou navštívit lesní naučnou stezku, která začíná vlevo u silnice směrem na Rakovník asi 200 m za obcí. Stezku tvoří dva 4 km dlouhé okruhy. Trasa prochází převážně borovými lesy a podél výslunné louky Na Pískách s bohatou teplomilnou vegetací.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

V roce 1924 zde podle Stručného popisu politického okresu Žateckého žilo 657 obyvatel, z toho 57 Čechů (9 %) a 600 Němců (91 %). V místní části Holedeček (německy Klein-Holletitz) žilo 214 obyvatel, z toho 12 Čechů (6 %) a 202 Němců (94 %). Materiál se dále zmiňuje o četném výskytu chmelnic v okolí a o velké povodni z roku 1872, při níž zahynulo 15 místních obyvatel.


Oficiální web obec Holedeč:
www.holedec.cz

PSČ Holedeč: 439 31