znak Chraberce

Pamětihodnosti

  • archeologické naleziště – jižně od obce. Nalezeny zde byly řadové hroby se skrčenými kostrami a nádobkami s jehlicemi únětické kultury a s kamennými nástroji.
  • barokní kaplička
  • barokní socha Panny Marie – pouze sokl

Historie

Obec Chraberce je poprvé zmíněna roku 1102 (Hraberci), kdy ji nějaký příslušník rodu Vršovců daroval kostelu na Vyšehradě. Název obce pravděpodobně pochází od výrazu »chrabřec«, což ve staročeštině znamenalo chrabrý muž. Vyšehradské kapitule patřila ves až do husitských válek. Roku 1437 je císař Zikmund věnoval svému protivníkovi, husitskému hejtmanovi Jakoubku z Vřesovic, od jehož potomků je roku 1544 koupilo město Louny. Těm je o tři roky později za účast v odboji odebral a roku 1561 prodal za 800 kop jako zádušní zboží na údržbu městských kostelů. Lounským pak patřily do konce třicetileté války a po ní je koupil Volf Ilburk z Vřesovic. Město je získalo opět roku 1684 a vlastnilo je až do roku 1848, do zrušení poddanství. Vesnice byla vždy česká, od roku 1909 zde fungují hasiči SDH Chraberce.


Oficiální web obec Chraberce:
www.chraberce.cz

PSČ Chraberce: 440 01