Bitozeves

obec 418 obyvatel k 1.1.2014 20,98 km2
znak Bitozeves
Bitozeves

Pamětihodnosti

  • kostel svatého Michaela – stojí uprostřed hřbitova. Jednolodní objekt se sakristií a hranolovou věží slohově náleží do poloviny 14. století. Uvnitř se nachází památky na šlechtický rod Hrušků z Března.
  • výklenková kaplička
  • tvrz - v areálu hospodářského dvora č.p. 12 nad strání levého břehu Chomutovky. Původní mohutné kvádrové jednopatrové stavení z vápencového kamene pokrývaly došky. Její současná podoba pochází z přestavby v roce 1691, kdy ji z podoby zříceny přestavěl na sýpku tehdejší vlastník hrabě Jiří Ludvík Sinzendorf.

Historie

Pojmenování obce pochází z osobního jména Bitod (Bitodova ves). První písemná zmínka o Bitozevsi pochází z roku 1318, kdy ves vlastnil vladyka Dalibor z Bitozevsi. V roce 1361 zdejšího zemřelého kněze Ludhera nahradil nový duchovní správce Nemiáš. Součástí obce byla tvrz, která do roku 1405 patřila Jindřichovi z Telce, od kterého ji včetně obce koupili svatomařští křížovníci. Na začátku 15. století Bitozeves držely Louny. V roce 1436 dostal ves jako zástavu Bušek z Hluban od císaře Zikmunda. Následovalo prostřídání různých majitelů. V roce 1506 ves s tvrzí získal Jan Hruška z Března, jehož rod zde panoval přes sto let. Majitel zdejšího panství Tobiáš Hruška z Března se v letech 1618–1620 účastnil stavovského povstání, za což mu byl zkonfiskován majetek, který byl v roce 1623 prodán hraběti Adamovi z Herbersdorfu. Roku 1630 došlo k připojení vsi k postoloprtskému panství, kdy Adam z Herbersdorfu Bitozeves postoupil Pavlu Michnovi z Vacínova. V té době patřilo k obci několik rybníků, bažantnice, pivovar a vinice. K postoloprtskému panství náležela obec až do roku 1920.

Škola zde byla založena už koncem 18. století, podle tradice v čp. 68. Počátkem 20. století, kdy měla Bitozeves přes šest set obyvatel, zde působili dva ševci, pět hostinských a čtyři obchodníci. Za 1. republiky žilo v obci 80 % obyvatel německé národnosti. V obci se narodil Franz Czermak (1896-1960 Stuttgart), v letech 1938-1940 starosta v Teplicích a 1940-1945 starosta v Ústí nad Labem.


Oficiální web obec Bitozeves:
www.bitozeves.cz

PSČ Bitozeves: 438 01 až 439 42