Straškov-Vodochody

obec 1068 obyvatel k 1.1.2014 8,44 km2
znak Straškov-Vodochody
Straškov-Vodochody

Oficiální web obec Straškov-Vodochody:
www.straskov.cz

PSČ Straškov-Vodochody: 411 84