znak Ploskovice
Ploskovice

Pamětihodnosti

  • Sloup se sousoším Panny Marie a dvou soch
  • Zámek Ploskovice

Zajímavosti

Železniční stanice na trati z Lovosic do České Lípy, patrně jen díky zdejšímu zámku patřícímu Habsburské panovnické rodině má toto nádražíčko velmi mohutnou nádražní budovu.

Osamělalá nádražní budova vzdálená přibližně 1,3 km od Ploskovic působí v ploché bezlesé krajině impozantně. Ploskovice byly významným centrem chmelařské oblasti a v obci a v nejbližším okolí (Velký Újezd, Býčkovice) nalézaly obživu stovky sezónních pracovníků. Němým pozůstatkem časů prosperity je dnes již zaniklá dřevěná skladištní budova, kterou připomíná rozpadající se kamenná rampa.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1055. Ploskovice byly zmíněny v nejstarší souvislé české větě, kterou někdo připsal k latinské zakládací listině litoměřické kapituly, původně z let 1057 až 1058. Přípisek je z počátku 13. století.

Pavel dal jest Ploskovicích zemu, Vlach dal jest Dolás zemu bogu i sviatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučeja a Sedlatu.
—  Transkripce původního primitivního pravopisu

Ploskovice koncem 12. století patřily zámožnému šlechtici Hroznatovi. Roku 1188 je ale daroval řádu johanitů v Praze, kteří si zde postavili opevněné sídlo, komendu. Během husitských válek, v roce 1424 Ploskovice obsadil rytíř Ješek. V roce 1436 král Zikmund Lucemburský Ploskovice zastavil bývalému husitskému hejtmanovi Jakoubkovi z Vřesovic. Ten je roku 1440 vyměnil s Rydkéři z Polenska za hrad Kyšperk. Již před roku 1456 johanité vesnici vyplatili, ale sami ji pak zastavovali.

V druhé polovině 15. století sem přišel Adam z Drahonic, který roku 1483 vyhlásil nové roboty. Ty vedly 13. července 1496 k povstání poddaných, kteří dobyli tvrz a pána donutili k jejich propuštění ze své moci. Poddanství pak nabídli Daliborovi z Kozojed, který se panství ujal. Zemští hejtmané ale jeho čin odsoudili, v roce 1497 vyhlásili na Litoměřicku brannou hotovost a tvrz dobyli. Dalibor byl zajat, uvězněn v čerstvě postavené věži nad Jelením příkopem na Pražském hradě a 13. března 1498 popraven.


Oficiální web obec Ploskovice:
www.ploskovice.cz

PSČ Ploskovice: 411 42 až 412 01