Dolánky nad Ohří

obec, 257 obyvatel k 1.1.2014, 3,31 km2
Dolánky nad Ohří

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Jiljí ve vyvýšené poloze nad návsí v jižní části obce. K jihu orientovaný, obklopen nevelkým bývalým hřbitovem, s návsí spojen schodištěm. Původně gotický, barokně přestavěn v letech 1674 až 1676. Dnes v silně zanedbaném stavu.
  • Zděná barokní zvonice čtyřbokého půdorysu ve východním sousedství kostela. Taktéž chátrající.
  • Fara v jihovýchodním sousedství kostela a zvonice. Pozdně barokní z let 1788 až 1791. Patrová, s mansardovou střechou.
  • Kaple nad pramenem ve vsi. Kruhová, pozdně barokní z konce 18. století.
  • Renesanční boží muka při výjezdu na hlavní silnici jv. od kostela. Válcový sloup se čtyřbokou výklenkovou hlavicí, zakončenou soškou Krista Trpitele, pochází z roku 1597.
  • Dům č. p. 21, empírový, s klenutou branou do dvora a sluncovými vraty.
  • Dům č. p. 22se secesním průčelím.
  • Pomník padlým v 1. světové válce, doplněný pamětní deskou obětí nacistické okupace. Na návsi, naproti obecímu úřadu.
  • Spodek zrušené vlečky Hrdly - cukrovar Doksany s několika dochovanými propustky, dnes využit jako cesta, procházející obcí v severojižním směru.
  • Dvojice výklenkových kapliček z 19. století jižně od Dolánek, při pravé straně silnice do Doksan, již leží na katastru této sousední obce.

Historie

Jméno vsi, tehdy ještě v původní podobě Dolany figuruje spolu s nedalekými Ploskovicemi v nejstarší dochované českojazyčné písemnosti, přípisku k zakládací listině litoměřické kapituly, ustavené roku 1057: Wlah dalgest dolas zemu bogu isuiatemu scepanu… (tzn. Vlach daroval v Dolanech pozemky Bohu a svatému Štěpánu…).


Oficiální web obec Dolánky nad Ohří:
www.dolankyno.cz

PSČ Dolánky nad Ohří: 411 82

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí