znak Dobříň
Dobříň

Pamětihodnosti

  • Rodný dům Josefa Hory s pamětní deskou, čp. 4
  • vila stavitele Beno Kabáta (v předválečné době bydliště herečky Zity Kabátové), čp. 118 (u železniční zastávky)

Historie

Dobříň byla valnou většinou své historie malou vsí v mělkém údolí Dobříňského potoka (název pravděpodobně pochází ze staročeského jména debř, praslovansky dъbrь = zalesněné údolí) . První historická zmínka je z konce 13. století (1295), jméno obce se v průběhu historie mírně měnilo (Dobřeň, Dobřín (mužský rod!), tvar Dobříň (ženský rod) oficiálně až ve 20. století (ostatní důležité tvary: v Dobříni, do Dobříně). Obec příslušela k panství biskupského hradu v Roudnici nad Labem a poté více než 200 let roudnické větvi Lobkoviců (do zrušení patrimoniální správy v roce 1848). Větší rozvoj obec zaznamenala ve druhé polovině 19. století v souvislosti se stavbou železniční tratí Praha — Podmokly (1851) a industrializací Roudnice nad Labem. V letech 2002 a 2013 zasáhly obec velké povodně.


Oficiální web obec Dobříň:
www.dobrin.cz

PSČ Dobříň: 413 01