Lipová

obec, 607 obyvatel k 1.1.2014, 12,82 km2
znak Lipová

Pamětihodnosti

  • Zámek Lipová
  • kostel svatých Šimona a Judy
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Socha svatého Josefa
  • Venkovská usedlost čp. 424
  • Lipové stromořadí – 99 památných stromů, stojí od zámku po hrázi Zámeckého rybníka přes křižovatku na Lobendavu a dál podél staré cesty na Vilémov až k bývalému koupališti; vysazeno v roce 1726
  • Vlčí prameny, Zámecký a Sohlandský rybník

Historie

První zmínka o Lipové jako léno pánů z Tolštejna je z poloviny 14. stol. Roku 1566 vzniklo samostatné panství Lipová, Lipovský zámek patřil k jednomu z nejstarších panských sídel v kraji. Starý zámek byl postaven ve 14. stol. V letech 1675 – 1677 nechal tehdejší majitel panství Slawata z Chlumu založit 10 ha velký zámecký rybník. Nový zámek byl vybudován v letech 1737 – 1739 z iniciativy hraběte Salm–Reifferscheida.

Poté byl starý zámek přestavěn na pivovar s velmi významným postavením. Od zámku vede lipová alej, která původně směřovala až ke kapli ve Vilémově a byla vysázena roku 1726. Roku 1750 došlo k povýšení obce císařským dekretem na městys i propůjčení znaku.


Oficiální web obec Lipová:
www.lipova.cz

PSČ Lipová: 407 81

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí