Jetřichovice

obec, 394 obyvatel k 1.1.2014, 44,21 km2
znak Jetřichovice
Jetřichovice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Jetřichovicích.
 • Zřícenina hradu Falkenštejn – stojí půl kilometrů severovýchodně za obcí
 • Kostel svatého Jana Nepomuckého stojí na místě, kde původně stávala starší kaple z roku 1748. R. 1828 byla ke kostelu přistavěna věž. Zařízení kostela pochází většinou z 19. století, nejzajímavějším dílem je barokní socha Panny Marie. Po 2. světové válce kostel chátral, v letech 1992–1993 byl renovován a r. 1993 znovu vysvěcen.
 • Archeologické stopy v jeskyni
 • Venkovská usedlost čp. 6
 • Venkovská usedlost čp. 9
 • Venkovská usedlost čp. 10
 • Venkovská usedlost čp. 38
 • Venkovská usedlost čp. 64
 • Venkovská usedlost čp. 69
 • Venkovská usedlost čp. 100
 • Venkovská usedlost čp. 101
 • Venkovská usedlost čp. 110
 • Venkovská usedlost čp. 116
 • Přírodní rezervace Pavlínino údolí – kaňon řeky Chřibská Kamenice
 • Dub v Jetřichovicích – památný strom, rostl v obci u domu č.p. 77. Pokácen 23. 3. 2011.
 • Buk v Pavlínině údolí – památný strom, stojí v lesním porostu na pravém břehu kanálu, který napájí rybník Pavlínka v těsné blízkosti hranice PR Pavlínino údolí (50°50′42″ s. š., 14°24′6″ v. d.)
 • Kamenná cesta – do skály vytesaná cesta z Jetřichovic do Rynartic

Zajímavosti

21. září 1779 se v Jetřichovicích asi půl hodiny zdržel císař Josef II. a věnoval obci 12 dukátů.

Jetřichovice r. 1892 navštívil básník Rainer Maria Rilke

Okolí

K Jetřichovicím přináleží obce Vysoká Lípa, Rynartice a Všemily. Nedaleko Vysoké Lípy dodnes najdeme zbytky skalního hradu Šauštejn. V obcích se nachází lidová architektura, zajímavá je např. budova všemilské školy (doložená r. 1785) a do skály vytesaná kaple (rovněž ve Všemilech).

Nedaleko Jetřichovic se nalézají zajímavé pískovcové skalní útvary s vyhlídkami:

 • Rudolfův kámen
 • Vilemínina stěna
 • Mariina skála

Historie

První zmínky o obci se objevují na konci 14. století v souvislosti s blízkým skalním hradem Falkenštejnem. Písemné prameny z 16. a 17. století dokládají, že v blízkosti obce byly pily, v nichž se zpracovávalo dřevo z okolních lesů. Tyto lesy sloužily i jako honitební revír a pro získávání pryskyřice, kolomazi, kalafuny a pryskyřičného oleje ve smolných pecích.

Dnešní obec Jetřichovice vznikla spojením čtyř na sobě původně nezávislých vsí, jež patřily do jedné farnosti. Tyto obce patřily čtyřem různým rodům – Michalicům, Berkům z Dubé, Kinským a Vartenberkům.

Obec byla r. 1778 vydrancována při pruském vpádu vojáky a vojenskými zběhy.

Roku 1889 byla v Jetřichovicích otevřena škola, v níž se vyučovalo až do roku 2011.

Do konce 2. světové války fungovalo v okolí Jetřichovic několik mlýnů (dodnes se zachovalo torso Dolského mlýna), od r. 1722 je doložen lis na olej. Dnešní areál školy v přírodě dříve sloužil jako továrna na nitě.

Do r. 1945 tvořili většinu obyvatelstva lidé německé národnosti. Po odsunu se počet obyvatel některých oblastí v okolí snížil až na jednu desetinu a zanikla část obce Zadní Jetřichovice.

Vývoj počtu obyvatel

Vývoj počtu obyvatel Rok 1869 1900 1930 1921 1950 1961 2006 2011 2012 2013 Počet obyvatel
2163 1802 1490 17 3 485 411 407 409 394
 • Poznámky:
 1. ↑ (část Zadní Jetřichovice)
 2. ↑ (část Zadní Jetřichovice)

Oficiální web obec Jetřichovice:
www.jetrichovicko.cz

PSČ Jetřichovice: 407 15 až 407 16

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí