Česká Kamenice

město, 5425 obyvatel k 1.1.2014, 38,76 km2
znak Česká Kamenice
Česká Kamenice

Památky

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v České Kamenici.
 • Měšťanský dům č. p. 73 (dnešní informační centrum)

Tento dům je jedním z historických dochovaných domů ve městě, u něhož se dochovalo původní podloubí a gotický stupňovitý štít. Nejstarším doloženým vlastníkem byl Hans Hehr (1570), dům byl po vypálení v roce 1654 obnoven s použitím staršího kamenného zdiva. Majitelé domu byli držiteli várečného práva, a proto k domu patřilo jako příslušenství i várečné nářadí, nábytek, kráva, pole, vinice a později i další pozemky.

 • Kaple Narození Panny Marie

Kaple je státní kulturní památka v městské památkové zóně, jejíž vznik je spojován s více než stem zázračných skutků Panny Marie Kamenické.

 • Barokní chudobinec

Severně od Mariánské kaple, se nachází barokní chudobinec z roku 1750. Bylo v něm zřízeno 24 komůrek pro 24 poddané českokamenického panství. Nynějším sálem vedla středem chodba, která jej dělila na dvě poloviny, s šesti komůrkami po každé straně a s kachlovými kamny na každém konci chodby. Pro ženy bylo vyhrazeno přízemí, v prvním poschodí byli muži. Za epidemie černých neštovic v roce 1778 sloužil chudobinec nějaký čas jako městský špitál. Pětiboké čedičové sloupy, zasazené do země nedaleko vchodu do budovy, jsou na paměť obětem epidemie černých neštovic, zemřelých na tomto místě. Epidemii měli do města zavléci pruští vojáci, pod velením gen. Möllendorfa, kteří obsadili Českou Kamenici. Černým neštovicím podlehlo kolem 600 osob, vojáků i místních občanů.

Okolí

 • Zámecký vrch (529,6 m) s Kamenickým hradem
 • Olešský rybník
 • muzejní železnice Česká Kamenice–Kamenický Šenov
 • K železniční zastávce Horní Kamenice na okraji města je vedena Naučná stezka Okolím Studence.

Historie

První písemná zmínka o České Kamenici pochází z roku 1352, avšak ve většině publikací stojí, že bylo město založeno již před rokem 1283. Mezi vlastníky tohoto města patřil třeba Jan z Michalovic či Hynek Berka z Dubé a rodina Kinských. Českou Kamenici navštívila jak husitská vojska, tak i hrůzy třicetileté války, přesto však město začalo vzkvétat a do jeho růstu v 19. století výrazně zasáhl rozvoj textilního průmyslu. V roce 2005 získala Česká Kamenice ocenění Historické město roku 2005, a to zejména díky nedotčenému historickému jádru města.

Osobnosti

 • Balthasar Kademann (1533 - 1607), teolog a duchovní
 • Johannes Klein (1681 - 1762), matematik
 • Prokop Horn (1696/97-1739), duchovní a profesor filosofie
 • Filip Josef Kinský (1700-1749) - šlechtic, diplomat a politik
 • Jakob Frint (1766 - 1834), prof. teologie a biskup
 • Johann Babt. Pohl (1782 - 1834), průvodce J. W. Goetha a badatel
 • Gustav Nowak (1846 - 1921), lékárník a politik, starosta města, poslanec Říšské rady a zemského sněmu
 • Emanuel Hegenbarth (1868 - 1923), malíř
 • Jozef Hegenbarth (1884 - 1962), malíř a grafik
 • Hannes Hegen (Johannes Hegenbarth), (1925- 2014), karikaturista i komický spisovatel

Oficiální web město Česká Kamenice:
www.ceska-kamenice.cz

PSČ Česká Kamenice: 407 21

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí