znak Spořice
Spořice

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Bartoloměje
  • Zemědělský dvůr u kostela
  • Šimonův dům

Historie

Záchranný archeologický výzkum při stavbě rychlostní silnice R/7 odkryl jihovýchodně od Spořic osídlení ze starší doby bronzové. Dále zachytil sídliště z halštatské a laténské kultury, ze které pochází kostrový hrob s osobními šperky.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1281.


Oficiální web obec Spořice:
www.obecsporice.cz

PSČ Spořice: 431 01