Místo

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Místě.

Řada drobných památek byla do Místa přemístěna z vesnic, které na Chomutovsku zanikly v důsledku těžby uhlí v dole Nástup.

  • Kostel Nejsvětější Trojice
  • Hasištejn
  • Socha sv. Vavřince
  • Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
  • Socha sv. Jana Nepomuckého
  • 3x Boží muka
  • 2x Krucifix
  • Venkovská usedlost čp. 1

Historie

První sezónní osídlení v oblasti Místa vzniklo v souvislosti s těžbou rud asi 1000 let př.  n. l. Z roku 1449 pochází zpráva o hasištejnském hamru na zpracování rud v Prunéřovském údolí. Mikuláš z Lobkovic si v ní stěžuje na Petra ze Šternberka, který mu hamr pobořil. Ještě v roce 1518 je zmiňována pouze louka Placz, na které bylo městečko postaveno a jejíž jméno přijalo. První záznam v gruntovní knize je datován rokem 1569.


Oficiální web obec Místo:
www.obec-misto.cz

PSČ Místo: 430 01 až 431 58