Srbeč

Pamětihodnosti

 • Kostel Nejsvětější Trojice - poutní kostelík, stojící o samotě na lesnatém návrší jihozápadně od obce. Původem ze 16. století, barokně přestavěn kolem roku 1700, další úpravy v roce 1896.
 • Kostel svatého Jakuba Většího na návsi - původně gotický ze 14. století, novogoticky přestavěn v letech 1877 až 1880.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Nové Strašecí
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Nové Strašecí
 • 1868 země česká, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1945 země česká, správní okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1949 Pražský kraj, okres Nové Strašecí
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

V obci Srbeč (540 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 cihelny, 2 obchody s dobytkem, družstvo pro rozvod elektrické energie v Srbči, holič, 4 hostince, kolář, 5 kovářů, 2 krejčí, malíř pokojů, 3 mlýny, 2 obuvníci, 2 obchody s ovocem a zeleninou, 2 pekaři, 3 řezníci, sadař, 2 sedláři, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Srbeč, 2 trafiky, truhlář, velkostatek Schwarzenberg, zámečník

Osobnosti

 • František Jakub Fortin - architekt

Oficiální web obec Srbeč:
www.srbec.cz/main.php?lng=cz&mid=1

PSČ Srbeč: 270 65