znak Senomaty
Senomaty

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Štěpána
 • Kostel svatého Vavřince
 • Socha svatého Judy Tadeáše
 • Socha svatého Prokopa
 • Smírčí kříž
 • Roubené stavení č.p. 66

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1233, kdy král Václav I. věnoval ves Senomaty (villam Szenomat) řádu německých rytířů jako náhradu za škody, které utrpěli při jeho vojenském tažení. Název, znamenající „ves senomatů“, tj. lidí míchajících seno, byl původně zřejmě posměšnou přezdívkou, danou obyvateli okolních sídel; staročeské sloveso miesti (v 1. osobě jednotného čísla matu) znamenalo „hníst, mísit, míchat“.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost městyse v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Rakovník
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Rakovník
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Rakovník
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Rakovník
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Rakovník
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Rakovník
 • 1949 Pražský kraj, okres Rakovník
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

V městysi Senomaty (911 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, 2 katol. kostely) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

biograf Sokol, cihelna, obchod s cukrovinkami, 2 holiči, 3 hostince, kolář, 3 kováři, 3 krejčí, obchod s mlékem, 2 mlýny, 2 obuvníci, obchod s ovocem a zeleninou, palivo, pekař, 2 rolníci, 3 řezníci, 6 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro farní osadu Senomaty, obchod se střižním zbožím, 2 trafiky, 2 truhláři, obchod s uhlím, zámečník

V obci Hostokryje (přísl. Brant, 299 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Senomat) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

důl Ludvík, hostinec, kovář, pokrývač, obchod se smíšeným zbožím, trafika, truhlář

Ve vsi Nouzov (345 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Senomat) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s cukrovinkami, 2 hostince, trafika, galanterie, 3 obchody se smíšeným zbožím

Osobnosti

 • prof. Celda Klouček (1855–1935), sochař, designér, paleontolog a vysokoškolský pedagog
 • Jiří Holý (1896–1943), sedlák, bojovník proti nacismu, umučen
 • Václav Ryvola (*1904), sedlák, Sokol a hasič

Oficiální web městys Senomaty:
www.senomaty.cz

PSČ Senomaty: 270 31