Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1318, kdy zde bývala zemanská tvrz, na níž seděli Zdeněk a Předvoj z Přerubenic (Prziedwoy de Przierubenicz). Název pochází od přídavného jména „přerúbené“, tj. přeroubené (chalupy), jeho základem je sloveso roubit, znamenající „sekat, stavět z otesaných trámů“. Protože název se vyslovoval se zkráceným u již ve 14. století, nedošlo v něm k pozdější změně ú > ou. Nedbalá výslovnost názvu Přerubenice dala vzniknout variantě Červenice.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Nové Strašecí
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Nové Strašecí
  • 1868 země česká, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
  • 1945 země česká, správní okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
  • 1949 Pražský kraj, okres Nové Strašecí
  • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

Ve vsi Přerubenice (přísl. Dučice, 280 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

důl Humboldt, důl Kníže Schwarzenberg, družstvo pro rozvod elektrické energie v Přerubenicích-Dučicích, hostinec, kovář, obchod s prádlem, obchod s lahvovým pivem, rolník, 3 obchody se smíšeným zbožím, švadlena, trafika


Oficiální web obec Přerubenice:
www.prerubenice.cz

PSČ Přerubenice: 270 54