Milý

Pamětihodnosti

 • Kaple svatého Michala, na návsi, barokní, z roku 1736 (datace dle letopočtu na portálu), restaurována v letech 1968 až 1972.
 • Usedlosti z přelomu 19. a 20. století v centru obce, v mnoha dochovány soubory hospodářských staveb, zejména sušáren chmele a stodol
 • Přírodní rezervace Milská stráň v severovýchodním sousedství obce, typická společenstva bílých strání s teplomilnou květenou
 • Stožár mobilní telefonní sítě v podobě umělé borovice na východním úbočí návrší Vošková (469 m), jihozápadně od obce

Historie

První písemná zmínka o vsi Milý (in villa Myley) pochází z roku 1381. V 15. a 16. století byla ves rozdělena mezi různé feudální vlastníky, roku 1597 se dostala Matyáši Štampachovi ze Štampachu k panství Mšec. Součástí mšeckého panství pak Milý byl až do zrušení poddanství. Po roce 1850 pak ves, tehdy zvaná Milé, byla samostatnou obcí v politickém okrese Slaný. V roce 1869 byla ve vsi zřízena škola, roku 1908 dokončena nová školní budova. V roce 1924 došlo ke změně úředního názvu do dnešní podoby. Roku 1961 byla zrušena milská škola. V letech 1980 až 1990 pozbyl Milý na čas samostatnost začlenění pod obec Srbeč, obcí je znovu od 24. listopadu 1990.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Nové Strašecí
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Nové Strašecí
 • 1868 země česká, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1945 země česká, správní okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1949 Pražský kraj, okres Nové Strašecí
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

V obci Milý (přísl. Bor, Stráň, 486 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s dobytkem, 2 obchody se dřevem, družstvo pro rozvod elektrické energie v Milém, 5 hostinců, kolář, konfekce, kovář, 4 obuvníci, pila, pumpař, řezník, 5 obchodů se smíšeným zbožím, 2 trafiky


Oficiální web obec Milý:
www.obec-mily.cz

PSČ Milý: 270 54