znak Křivoklát
Křivoklát

Pamětihodnosti

 • hrad Křivoklát
 • Novogotický kostel svatého Petra v Amalíně (J. Mocker)
 • Náhrobek Emila Kratochvíla
 • Výklenková kaplička Panny Marie ve středu obce
 • Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého na cestě ke hradu
 • Pomník K. E. Fürstenberga v lese nad vesnicí
 • Vodní mlýn
 • Přírodní rezervace Brdatka
 • Přírodní rezervace Na Babě

Historie

První písemná zmínka o osídlení tohoto místa pochází z roku 1110.

Na místě hradu Křivoklát bývalo přemyslovské hradiště, na začátku 12. století nově opevněné. Ve druhé polovině 13. století zde vznikl gotický hrad, který byl od té doby mnohokrát upraven. Sloužil především jako lovecký. V letech 1643 a 1826 vyhořel, po roce 1826 byl romanticky přestavěn, což výrazně změnilo jeho podobu, koncem 19. století byl částečně upraven k původní podobě.

Mlýn a ves v podhradí vznikly někdy na přelomu 14. a 15. století a nesly název Budy. Nad hradem vznikl v 16. století hospodářský dvůr a ves Čamrdoves, roku 1818 na počest Amálie Bádenské přejmenovaná na Amalín. Městečko Křivoklát vzniklo roku 1896 sloučením vsí Budy a Amalín.

S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status městyse.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Křivoklát
 • 1868 země česká, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1945 země česká, správní okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1949 Pražský kraj, okres Rakovník
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

V městysi Křivoklát (přísl. Častonice, 800 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, okresní soud, četnická stanice, katol. kostel, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 lékaři, notář, 3 autodopravci, biograf Sokol, cukrář, drogerie, 3 elektrinstalatéři, fotoateliér, geometr, 2 hodináři, 3 holiči, 2 hostince, 2 hotely (Musil, Sýkora), klempíř, knihař, kominík, 2 krejčí, lékárna, malíř, mlýn, mydlářství, obchod s obuví Baťa, 3 obuvníci, 4 pekaři, pila, Fürstenbergský pivovar, porodní asistentka, 3 řezníci, sedlář, 9 obchodů se smíšeným zbožím, Okresní hospodářská záložna, Spořitelna Rakovnická, stavitel, 4 obchody se střižním zbožím, 2 švadleny, hlavní sklad tabáku, 2 truhláři, 3 trafiky, obchod s uhlím, velkostek státní správy, 2 zámečnictví, zubní ateliér


Oficiální web městys Křivoklát:
www.mestys-krivoklat.cz

PSČ Křivoklát: 270 23