znak Karlova Ves
Karlova Ves

Pamětihodnosti

 • Hrad Týřov, zřícenina, postaven v 13. století, v 16. století zpustl.
 • Národní přírodní rezervace Týřov, zahrnuje mj. zachovalé rozsáhlé lesní porosty a defilé Týřovických skal nad pravým břehem řeky Berounky (turisticky je přístupná jen malá část NPR a to pouze ve směru od Skryjí).
 • Pomník básníka Antonína Macka, který v letech 1919 až 1923 do Karlovy Vsi jezdíval na letní byt.

Historie

Obec Karlova Ves mezi velmi mladá sídla, její vznik spadá až do období novověku. Ves byla založena v místě zvaném U Buku na popud majitele křivoklátského panství knížete Karla Egona II. z Fürstenberka. Jako datum založení se udává rok 1826 či 1828. Na počátku bylo po obou stranách cesty pod knížecí cihelnou vyměřeno 26 stavení, do nichž se stěhovali osadníci z Nezabudic, Žloukovic a Všetat, vesměs dřevaři a zemědělší dělníci na panských statcích. Ve druhé polovině 19. století a počátkem století 20. spadala vesnice, tehdy nazývaná Karloves, pod obec Broumy, později se stala samostatnou obcí, jíž zůstává podnes, vyjma období 1. ledna 1980 až 23. listopadu 1990, kdy tvořila část obce Křivoklát.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Křivoklát
 • 1868 země česká, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1945 země česká, správní okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1949 Pražský kraj, okres Rakovník
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

V obci Karlova Ves (198 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, trafika, obchod se smíšeným zbožím

Oficiální web obec Karlova Ves:
karlovaves.cz/main.php?lng=cz&mid=1

PSČ Karlova Ves: 270 23