znak Janov
Janov

Historie

Vznik Janova spadá oproti jiným obcím do doby poměrně nedávné. Osadu nechal založit Jan Štěpán hrabě Meraviglia-Crivelli, majitel panství Olešná, v 70. letech 18. století. Název se připomíná v německé podobě Johannisthal k roku 1845; český úřední název, užívaný ve druhé polovině 19. století zněl Janové Údolí. Po zrušení feudalismu Janov tvořil součást obce Svojetín. V roce 1885 byla ve vsi zřízena samostatná jednotřídní škola, roku 1903 založen sbor dobrovolných hasičů, v roce 1912 vysázeno lipové stromořadí. Obyvatelstvo Janova bylo národnostně velkou většinou české (kolem r. 1910 např. 280 Čechů a 10 Němců), přesto došlo po Mnichovské dohodě k dodatečnému záboru Janova nacistickým Německem dne 24. listopadu 1938. Několik desítek osob se následně odstěhovalo do vnitrozemí, pozůstalé obyvatele čekala pod německou správou všeobecná diskriminace. Za druhé světové války se v řadách čsl. zahraničního vojska coby příslušník paraskupiny Zinc vyznamnenal janovský občan rtm. Arnošt Mikš, rodák z čp. 21, který zahynul v přestřelce s příslušníky protektorátního četnictva. Posléze byli na kobyliské střelnici popraveni i jeho bratři Antonín a František.

Roku 1950 se Janov oddělil od obce Svojetín jako samostatná obec. V letech 1980 až 1990 byl Janov načas začleněn pod obec Kounov, od 24. listopadu 1990 má znovu status obce.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Rakovník
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Rakovník
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Rakovník
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Rakovník
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Rakovník
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Rakovník
  • 1949 Pražský kraj, okres Rakovník
  • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Oficiální web obec Janov:
www.obec-janov.cz

PSČ Janov: 270 06