znak Čistá
Čistá

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Václava na sever od vsi
 • Kaple svaté Anny na jihovýchod z vesnice
 • Sbor Husův dům

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1229, kdy zde sídlil Zdeslav z Čisté (Sdeslaus de Sista). Název Čistá, podobně jako v případě dalších stejnojmenných sídel, byl původně označením místního potoka, který se vyznačoval čistou vodou.

Obec má historický znak se sv. Václavem (udělený nejpozději v 17. století), od 17. června 2009 užívá i odvozenou vlajku.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Plzeň, politický a soudní okres Kralovice
 • 1855 země česká, kraj Plzeň, soudní okres Kralovice
 • 1868 země česká, politický a soudní okres Kralovice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Plzeň, politický a soudní okres Kralovice
 • 1942 země česká, Oberlandrat Plzeň, politický a soudní okres Kralovice
 • 1945 země česká, správní a soudní okres Kralovice
 • 1949 Plzeňský kraj, okres Plasy
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

Ve městě Čistá u Rakovníka (přísl. Strachovice, 1461 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, 2 katol.  kostely, evang.  kostel, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, zvěrolékař, výroba cementového zboží, 2 cihelny, 6 obchodníků s dobytkem, družstvo pro rozvod elektrické energie v Čisté, továrna na hoblice Kanders, hodinář, 3 holiči, 11 hostinců, 3 kapelníci, 2 klempíři, 3 koláři, Dělnický konsum, 3 kováři, 7 krejčí, 2 obchodníci s kůžemi, lékárna, výroba likérů, parní válcový mlýn, továrna na dřevoobráběcí nástroje Kanders, 10 obuvníků, 2 pekaři, Městský pivovar, pohřební ústav, 8 rolníků, 4 řezníci, 10 obchodů se smíšeným zbožím, Občanská záložna v Čisté, 2 stavební hmoty, 4 obchody se střižním zbožím, 3 trafiky, 4 truhláři, 3 obchody s uhlím, zahradnictví, 3 zámečníci, zednický mistr, zubní ateliér, železářství

V obci Lhota (158 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Čisté) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, mlýn, obchod se smíšeným zbožím, obchod se střižním zbožím, trafika, zámečník

V obci Zdeslav (něm. Deslawen, 230 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Čisté) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s máslem a vejci, elektrárenské družstvo (Elektrizitätsgenossenschft für die Gemeinde Deslawen), hostinec, 2 obchody se smíšeným zbožím, velkostatek Závodský, trhovec, 2 rolníci, 2 mlýny, 2 obuvníci, Spar- und Darlehenskassenverein für die Gemeinde Deslawen, trafika, obchod s dobytkem

Oficiální web obec Čistá:
www.cista-obec.cz

PSČ Čistá: 270 34 až 270 41