Vysoký Chlumec

městys 847 obyvatel k 1.1.2014 23,90 km2
znak Vysoký Chlumec
Vysoký Chlumec

Pamětihodnosti

Hrad

Související informace naleznete také v článku Vysoký Chlumec (hrad).

Dobře zachovaný komplex pozdně středověkých budov na skalnatém návrší nad obcí, výrazná dominanta okolní krajiny. Raně gotické jádro ze 13. století bylo do dnešní podoby rozšířeno za Purkarta z Janovic koncem 14. století a rozšířeno a upraveno za Václava Leopolda z Lobkovic v polovině 17. století. Roku 1678 postavil architekt Antonio della Porta jihozápadní předhradí s branou a mostem, který nahradil dřívější dřevěný.

Vlastní hrad tvoří věžovitý západní palác ze 13. a 14. století, zčásti s renesančními sgrafity, a menší rovněž gotický východní palác s kaplí, mezi nimiž je lichoběžníkovité nádvoří. Celek je obklopen parkánem a hradbou. Dolní hrad na jihozápadě z 2. poloviny 15. století s věží je spojen mostem a branou, a byl rozšířen v 17. století. Hrad byl vrácen v restituci a opraven, pro veřejnost není přístupný.

Skanzen

Související informace naleznete také v článku Skanzen Vysoký Chlumec.
Související informace naleznete také v článku Pivovar Vysoký Chlumec.

První zmínky o vaření piva na Chlumci pochází z roku 1466. Již od svých počátků patří knížecí pivovar šlechtickému rodu Lobkowiczů (s výjimkou let 1939-1945 a 1948-1992); v roce 2005 prodali Lobkowiczové poloviční podíl německému partnerovi. Pivo se zde vyrábí v pěti druzích pod značkou Lobkowicz.

Poustevna sv. Marka

Lidově "Poušť", byl poutní kostel sv. Marka z roku 1549, zrušený 1782 a přestavěný na myslivnu (čp. 70). Z původní stavby se zachoval gotický presbytář, zbytky ambitu, zazděné ve stěně budovy, a vnější kazatelna.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1235. Hrad si postavil Purkart z Janovic. V roce 1383 je poprvé zmiňovaný chlumecký hrad, který již v roce 1447 získali Lobkowiczové. Tito hrad vlastnili až do poloviny 20. století.

V dobách jeho největší slávy (v 17. století) byl hrad střediskem panství, které zahrnovalo město Sedlčany a další 4 městečka a asi 90 vsí. Hrad byl upravován pozdně goticky, později prošel renesanční úpravou. Hrad byl upraven za třicetileté války na zámek. V roce 1848 došlo ke zrušení roboty, z čímž souvisel i konec slávy a významnosti chlumeckého zámku. Všechny úřady se tehdy přestěhovaly do Sedlčan a na hradě zůstalo jen vedení statku. Tehdy byly také hrad i obec přejmenovány z „Chlumec“ na „Vysoký Chlumec“, kvůli duplicitě názvů.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický okres Votice, soudní okres Sedlčany
  • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Sedlčany
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Sedlčany
  • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Sedlčany
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Sedlčany
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Sedlčany
  • 1949 Pražský kraj, okres Sedlčany
  • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
  • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Sedlčany

Rok 1932

V městysi Vysoký Chlumec (přísl. Vápenice, Víska, 770 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, 5 hostinců, 2 koláři, 2 kováři, 4 krejčí, 2 obuvníci, pekař, pivovar Lobkowitz, porodní asistentka, 3 rolníci, 2 řezníci, 2 sedláři, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek, švadlena, trafika, 2 truhláři, velkostatek Lobkowitz, zednický mistr

V obci Hrabří (přísl. Jezvina, Plesiště, 326 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, 2 hostince, kovář, mlýn, 2 obuvníci, 2 rolníci, obchod se smíšeným zbožím, 2 trafiky

V obci Pořešice (přísl. Bláhova Lhota, Zvěstovice, 333 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, kovář, mlýn, obuvník, 3 rolníci, obchod se smíšeným zbožím, trafika, velkostatek

Panství Vysoký Chlumec

V polovině 19. století patřily do panství Vysoký Chlumec tyto obce (podle Palackého, názvy modernizovány do současné podoby): Vysoký Chlumec, Úklid, Oukřtalov, Boudy, Bor, Bratřejov, Bratříkovice, Bražná, Březí, Brod, Buzice, Chramosty, Chválov, Branišov, Doubravice, Dublovice, Doublovičky, Hodkov, Hostovnice, Hrabří, Jezvina, Hrachov, Huštilář, Jesenice, Kamýk nad Vltavou, Kamenice, Krásná Hora nad Vltavou, Křemenice, Křepenice, Bláhova Lhota, Břekova Lhota, Švastalova Lhota, Koubalova Lhota, Vilasova Lhota, Žemličkova Lhota, Libíň, Libčice, Líchovy, Martinice, Měšetice, Mezné, Minartice, Myslkov, Mokřany, Nálesí, Nechvalice, Nové Dvory, Obděnice, Plešiště, Počepice, Nedrahovické Podhájí, Podmoky, Pořešice, Proudkovice, Přívozec, Radeč, Radešín, Radešice, Ratiboř, Rovina, Rudolec, Ředice, Šanovice, Sedlec, Sedlčany, Skoupý, Skuhrov, Solenice, Solopysky, Sušetice, Tisovnice, Trkov, Vápenice, Veletín, Víska, Vletice, Voděrady, Ohrada, Vratkov, Záběhlice, Zhoř a Zvírotice.

20. století znamenalo pro místní šlechtický rod Lobkoviců relativně krušné období. V roce 1918 byly zrušeny šlechtické tituly, za 2. světové války byl jejich majetek zkonfiskován nacisty. S nástupem komunismu, v roce 1948, byl chlumecký zámek Lobkowiczům opět zabaven, z jejich statku bylo ustanoveno JZD a zámek i pivovar byly zestátněny.

Za vlády komunistů prošla obec modernizací - zejména zavedením elektrického proudu do všech domácností a vyasfaltováním celé návsi. Došlo k integraci přilehlých osad, výstavbě nových bytovek, nákupního střediska,… V osmdesátých letech 20. století prošel zámek celkovou rekonstrukcí.


Oficiální web městys Vysoký Chlumec:
www.vysoky-chlumec.cz

PSČ Vysoký Chlumec: 262 52