znak Dublovice
Dublovice

Památky

 • kostel Nejsvětější Trojice
 • staré zemědělské usedlosti
 • Západně při ústí Brziny pův. ves Zrůbek zatopená Slapskou vodní nádrží, na ostrohu nad hladinou stopy rožmberské tvrze z konce 14. století, zanikla za husitských válek, dochovány základy věže a přilehlých objektů. Na břehu nyní rekreační osada s hotelem.
 • přírodní rezervace Jezero v k. ú. obce

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227.

Za druhé světové války se ves stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a její obyvatelé se museli 31. října 1943 vystěhovat.

Od 19. února 1998 obec užívá znak.

Obec je zakládajícím členem svazku Sdružení obcí Sedlčanska a MAS Sedlčansko, o. p. s. V soutěži Vesnice roku Dublovice získaly v roce 1999 Zelenou stuhu za péči o zeleň a v roce 2004 titul Vesnice Středočeského kraje.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický okres Votice, soudní okres Sedlčany
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Sedlčany
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Sedlčany
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Sedlčany
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Sedlčany
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Sedlčany
 • 1949 Pražský kraj, okres Sedlčany
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Sedlčany

Rok 1932

V obci Dublovice (654 obyvatel, poštovní úřad, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hodinář, 3 hostince, kolář, kovář, 2 krejčí, mlýn Na Červeném mlýně, 2 obuvníci, pekař, porodní asistentka, 2 rolníci, 3 řezníci, 4 obchody se smíšeným zbožím, Kampelička pro Dublovice, Spořitelní a záložní spolek pro Dublovice, tesařský mistr, 2 trafiky, zednický mistr

Ve vsi Chramosty (197 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Dublovic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, lom, mlýn, 8 rolníků, řezník, obchod se smíšeným zbožím, trafika

V obci Líchovy (přísl. Bučily, Zvírotice, 523 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

4 hostince, krejčí, 3 lomy, mlýn, 2 rolníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky

Oficiální web obec Dublovice:
www.dublovice.cz

PSČ Dublovice: 262 51 až 264 01