znak Brdy
Brdy

Zajímavosti

  • zřícenina hradu Valdek
  • Padrťské rybníky – Hořejší Padrťský rybník a Dolejší Padrťský rybník
  • Bunkr na Houpáku
  • Bunkr na Jordánu
  • zaniklý klášter u Teslínů
  • lovecký zámeček Tři trubky
  • každoročně pořádaná akce Den pozemního vojska - Bahna

Historie

Dělostřelecká střelnice

Usnesením vlády ČSR z 19.2.1926 vznikla v Brdech dělostřelecká střelnice. Protesty okolních obcí i některých umělců byly neúspěšné, v parlamentů neuspěl ani návrh na zřízení národního parku, který měl zamezit vojenskému využití. Zákaz vstupu pro veřejnost byl omezen jen na dělostřelecké cílové plochy.

Za okupace během 2. světové války německá armáda zavedla zákaz vstupu do celého prostoru. V roce 1940 vojenský prostor rozšířila o území dalších 11 obcí. Objekty však nebyly zbořeny, po válce se mohli vystěhovaní vrátit.

Po válce byla střelnice nadále využívána v původním územním rozsahu z doby před válkou a vstup na území mimo cílové plochy byl opět povolen. K vojenskému území byly postupně připojeny zkonfiskované lesy hořovického velkostatku včetně zříceniny hradu Valdek.

Vojenský újezd

Usnesením vlády ČSR ze dne 6. 6. 1950 byl s platností od 1. července 1950 vytvořen z dosavadního vojenského tábora vojenský újezd Brdy. Tímto okamžikem začal znovu platit úplný zákaz vstupu na jeho území. Dalším vládním usnesením z 5. února 1952 bylo se zpětnou platností od 1. února 1952 rozšířeno území vojenského újezdu Brdy, a to mj. i o pětici obcí - Hrachoviště, Kolvín, Padrť, Velcí a Záběhlá. Obce byly ještě v témže roce nuceně vysídleny a posléze prakticky zničeny.

V 50. a 60. letech bylo nedaleko obce Strašice vybudováno podzemní velitelské stanoviště tzv. Československého frontu a v 70. letech 20. století byl u obce Míšov vybudován sklad určený pro sovětskou jadernou munici.

Probíhala dvoustranná jednání mezi ministerstvem obrany ČR a Spojenými státy o případném umístění části protiraketové základny USA na území ČR. Brdy byly vybrány jako místo, kde by k případné výstavbě mělo dojít - a to u obcí Teslíny (1,4 km) a Míšov (1,7 km) v místě zvaném Břízkovec (718,8 m n. m.). Záměr se stal v letech 2006 a 2007 žhavým českým vnitropolitickým tématem a znepokojení vyjadřovalo i Rusko. Americká strana poté od záměru ustoupila.


Oficiální web vojenský újezd Brdy:
www.vojujezd-brdy.cz

PSČ Brdy: 262 23