znak Nučice
Nučice

Historie

Historie Nučic je značně determinována jejich polohou – blízkost Prahy, královského hradu Karlštejna a zemské stezky mezi Prahou a Plzní způsobuje, že dějiny obce jsou úzce spojeny s historií hlavního města a tím pádem i s historií národa. Tímto krajem mnohdy postupovala vojska útočící na Prahu a zároveň tudy postupovala i česká vojska pronásledujíc nepřítele.

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1037 nicméně mnohé archeologické nálezy v oblasti dokazují, že okolí Nučicka bylo osídleno již v dobách dávno předešlých. V roce 1922 byla na zahradě jistého pana O. Simona objevena vlčí pec, pravděpodobně pozůstatek z dob okolo roku 375 n.l., kdy toto území měli obývat Markomani. Obdobné pece, sloužící k zhutňování železné rudy, byly nalezeny i v okolních obcích – Loděnicích a Chýni. 12. května 1958 bylo na kraji Nučic, při výstavbě oplocení sportoviště TJ Sokol Nučice, objeveno další archeologické naleziště.

Zmiňovaná první písemná zpráva vychází z ústní pověry, kdy nedaleká jeskyň-poustevna sv. Ivana ve Svatém Janu pod Skalou byla proměněna v kapli a obyvatelé Chrustenic a Nučic byli řečeni ochránci této kaple. V písemné zmínce je pak uvedeno, že kníže Břetislav I. daroval tento skalní kostel i s jeho opatrovníky – Nučicemi a Chrustenicemi, klášteru sv. Jana Křtitele Na Ostrově ve Skalách u Davle.

11. srpna 1295 byly pak vsi Nučice, Dušníky a Stodůlky darovány králem Václavem II. kapitule sv. Víta v Praze. Nučice patřily proboštovi kapituly sv. Víta v Praze až do husitských válek.

Roku 1434 vznikla v Nučicích vladyčí tvrz, jejímž majitelem byl Jindřich Ciglhein – mělo se jednat o věžovité stavení opevněné zdí a příkopem. Tato tvrz byla později zdecimována, pravděpodobně husity. Později, po husitských válkách, Nučice připadly pánům Kladenským a když si roku 1540 nechal Zdeněk Kladenský vložit své dědictví do Zemských desk ve výčtu jeho majetku je uvedeno i toto: nučická tvrz pustá, dvůr poplužný pustý a ves s dvory kmecími. O tom, že tvrz byla zničena a již nikdy nebyla obnovena, svědčí fakt, že v urburní knize z roku 1662 jest psáno: po tvrzi jen nějaké znamení se spatřuje. Kde měla Nučická tvrz stát dnes není exaktně známo. V šestnáctém století pak ještě Nučice přechází do majetku pánů Žďárských a celkový počet místních obyvatel činil 21 usedlíků. V této době byly též Nučicím přiznány louky „náležející dvořišti nučickému a u toho dvořiště sad“, rybníček pod vesnicí Mezouň, vodní příkop ve vsi.

Během třicetileté války byl kraj značně poškozen, především vypalováním gruntů, Nučice ovšem, z neznámých důvodů, nebyly tímto vypalováním tak postiženy jako bezprostředně sousedící obce. Po válce ale následoval mor, který se již Nučicím nevyhnul. Mrtví z celého okolí byli pohřbívání na starém hřbitově v sousedních Tachlovicích.

Do roku 1845 byly Nučice především zemědělského rázu, od tohoto roku se zde ovšem začala těžit železná ruda, což způsobilo značný rozvoj obce a růst počtu obyvatel – mezi léty 1843 a 1910 vzrostl počet obyvatel více než čtyřnásobně.

Do první světové války narukovalo 97 nučických mužů, nevrátilo se 25 z nich – tito jsou uvedeni na nučickém památníku padlých z první světové války.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Smíchov, soudní okres Unhošť
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Unhošť
 • 1868 země česká, politický okres Smíchov, soudní okres Unhošť
 • 1893 země česká, politický okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1945 země česká, správní okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1949 Pražský kraj, okres Praha-západ
 • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
 • 1974 Středočeský kraj, okres Praha-západ
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Černošice

Rok 1932

V obci Nučice (1590 obyvatel, četnická stanice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

biograf Lido-Bio, 3 cihelny, Báňské ředitelství Pražské železářské společnosti, obchod s dřívím, 2 galanterie, 2 holiči, 8 hostinců, 2 konsumy, kovář, 2 krejčí, malíř pokojů, mlýn, 4 obuvníci, palivo, papírnictví, pekárna, 2 pekaři, porodní asistentka, 3 řezníci, obchod se senem, a slámou, 11 obchodů se smíšeným zbožím, sklenář, spořitelní a záložní spolek pro Nučice, 2 stavitelé, 3 obchody se střižním zbožím, švadlena, tesařský mistr, 2 trafiky, 2 truhláři, zámečník, zednický mistr


Oficiální web obec Nučice:
www.nucice.eu

PSČ Nučice: 252 16